Berichtgeving KPC Onderwijs Innovatie Centrum

Misschien heeft u het horen noemen in uw netwerk: de Stichting KPC Onderwijs Innovatie Centrum is failliet verklaard. Dat spijt ons bij het Expertisecentrum Nederlands zeer. Van een aantal partners hebben we de vraag gekregen welke gevolgen dit kan hebben voor het EN;  we zijn immers binnen de grotere KPC organisatie verwant. Zoals u in onderstaand nieuwsbericht kunt lezen, geplaatst op de homepagina van het KPC, betreft dat faillissement niet het EN. Onze EN werkzaamheden, afspraken en verplichtingen vinden doorgang als altijd.

23 maart 2018
De rechtbank Oost-Brabant heeft op 20 maart 2018 het faillissement uitgesproken van Stichting KPC Onderwijs Innovatie Centrum. Als curatoren zijn aangesteld mr. O.B.J. Poorthuis en mr. J. Beerens. De vooruitzichten op een doorstart zijn zeer gunstig. Dit betekent dat de activiteiten en opdrachten voorlopig worden voortgezet met de verwachting een definitieve oplossing te bewerkstelligen.

N.B. Het faillissement betreft niet KPC Advies BV en andere gelieerde rechtspersonen.