Het Protocol Dyslexie mbo is beschikbaar!

Op 21 juni is het nieuwe Protocol Dyslexie mbo gepresenteerd tijdens de conferentie Grip op dyslexie in het mbo. Het eerste Protocol Dyslexie mbo werd officieel overhandigd aan Simone de Ruijter van OCW, de opdrachtgever.

Tijdens de workshops werden de veranderingen van het nieuwe protocol besproken en werden ervaringen uitgewisseld met de deelnemers over de toepassing van het protocol in de eigen onderwijspraktijk.

De belangrijkste boodschap van de conferentie is dat de student centraal staat. Want dat is natuurlijk waar we het uiteindelijk voor doen, voor de studenten met dyslexie. Meer informatie over het protocol of het protocol downloaden?

Onderwerpen: