Woordenschat

Vanuit onze visie dat de woordenschat zich het best ontwikkelt door woorden in een betekenisvolle context te gebruiken, ontwikkelt het Expertisecentrum Nederlands handvatten voor betekenisvol woordenschatonderwijs. Deze zijn onder andere te vinden in Woordenschatontwikkeling en Op Woordenjacht.

 

Hier vindt u een overzicht met alle publicaties van het Expertisecentrum Nederlands.