Proclaimer

Expertisecentrum Nederlands is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en bewaakt de juistheid en actualiteit. Treft u op onze site toch onjuiste of verouderde informatie aan of ondervindt u last of schade van de informatie op deze site, dan vernemen we uw reactie graag via info@expertisecentrumnederlands.nl. We zullen de informatie aanpassen of met u een passende oplossing zoeken.

Informatie die u ons verstrekt, behandelen we vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.