Op Woordenjacht. (Boek)

 

  • Inspirerende praktijkvoorbeelden van goed woordenschatonderwijs
  • Theoretische en praktische bundel voor leerkrachten groep 1-8
  • Verdiept en verbreedt de woordenschat van kinderen
  • Speelse, visueel gerichte en methodeonafhankelijke werkwijze
  • Gebaseerd op onderwijsspecialisten Robert Marzano en Spencer Kagan

Stevige impuls voor goed woordenschatonderwijs
Een goed ontwikkelde woordenschat is een voorwaarde voor schoolsucces en daarom is goed woordenschatonderwijs van groot belang. Niet alle kinderen ontwikkelen even snel en gemakkelijk een uitgebreide woordkennis. Daarom is de rol van leerkracht zo onmisbaar. Zij kan kansen pakken en creëren om woordkennis naar een gewenst niveau te brengen. Die kansen zijn er gedurende de hele schooldag, want alle lessen en activiteiten zijn ervoor geschikt. Dit boek, vol tips, illustraties en voorbeelden, geeft leerkrachten en begeleiders richtlijnen om de woordenschat van kinderen op een speelse en visueel gerichte wijze te verdiepen en uit te breiden.

Inspirerende woordenschatactiviteiten
Het boek geeft een groot aantal inspirerende praktijkvoorbeelden van goed woordenschatonderwijs. Daarin staan routinematig, spelenderwijs en samen leren centraal. In elke les zitten routines om bepaalde kennis en vaardigheden te leren, zo ook bij woordenschatontwikkeling. Met kort en krachtig uitgewerkte voorbeelden en richtlijnen leer je op een effectieve manier woordenschatroutines, zoals het Woord van de dag, door de dag heen inzetten. Ook grafische modellen ondersteunen het leerproces. Een beeld, zoals de Woordenparaplu, is heel geschikt om de woordenschat te stimuleren. Kinderen leren het beste in interactie, daarom staan in het boek veel coöperatieve werkvormen die de woordenschat stimuleren. Het boek is goed te gebruiken als bronnenboek dat los van een methode inzetbaar is. Je vindt er de opvattingen van Robert Marzano en Spencer Kagan duidelijk in terug.

Artikelnummer :  500197
ISBN :  97890-4412-727-0
Auteurs :  Jack Duerings, Barbara van der Linden, Uriël Schuurs en Heleen Strating
Jaar van uitgave :  2011
Materiaal :  boek
Prijs :  € 29,90 (incl. btw 6%)