Projecten

ProjectGoed en verantwoord taalonderwijs
Het Expertisecentrum Nederlands doet onderzoek naar effectieve vormen van taalonderwijs. Vanuit deze wetenschappelijke kennis ontwikkelen we praktische aanpakken en middelen voor onder meer leerkrachten, docenten en intern begeleiders, van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs. Dat doen we vanuit onze missie om de taalvaardigheid van kinderen en jongeren zo optimaal mogelijk te ontwikkelen via goed en verantwoord taalonderwijs.

Impressie van lopende projecten:

VVE – Taal en interactie: TINK VVE/PO – Interactief taalonderwijs: De Taallijn
PO – Begrijpend lezen: BLIKSEM PO – Dyslexie: Protocollen Leesproblemen en Dyslexie
PO – Internationaal onderzoek / begrijpend lezen: PIRLS PO – Mondelinge taal: Peil.onderwijs: Mondelinge taalvaardigheid
PO – Taal en andere vakken: Peil.onderwijs PO – Taal en andere vakken: Wetenschap en technologie
PO – Tweetalig onderwijs: FoTo SO – Taal en lezen: Gas Geven
SO – Taal en lezen: TOS in Beeld SO – Mondelinge taal: Praten kan ik niet, maar communiceren wil ik wel
 PO/VO – Dyslexie: Stimuleringsprogramma Dyslexie VO – Dyslexie: Leesproblemen en Dyslexie
VO – Dyslexie: Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo VO – Internationaal onderzoek: PISA 2018

MBO – Herziening Protocol mbo

MBO – Lezen: Strategisch lezen voor studie en beroep in bbl-trajecten

MBO – Lezen en schrijven: Taalexperiment

Kennissynthese ‘Onderkenning en aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden’