Projecten

ProjectGoed en verantwoord taalonderwijs
Het Expertisecentrum Nederlands doet onderzoek naar effectieve vormen van taalonderwijs. Vanuit deze wetenschappelijke kennis ontwikkelen we praktische aanpakken en middelen voor onder meer leerkrachten, docenten en intern begeleiders, van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs. Dat doen we vanuit onze missie om de taalvaardigheid van kinderen en jongeren zo optimaal mogelijk te ontwikkelen via goed en verantwoord taalonderwijs.

Impressie van lopende projecten:

VVE – Taal en interactie: TINK VVE/PO – Interactief taalonderwijs: De Taallijn
PO – Begrijpend lezen: BLIKSEM PO – Dyslexie: Protocollen Leesproblemen en Dyslexie
PO – Internationaal onderzoek / begrijpend lezen: PIRLS PO-Begrijpend lezen: Dynamisch perspectief
PO – Mondelinge taal: Peil.onderwijs: Mondelinge taalvaardigheid PO – Taal en andere vakken: Peil.onderwijs
PO – Taal en andere vakken: Wetenschap en technologie PO – Tweetalig onderwijs: FoTo
SO – Taal en lezen: Gas Geven SO – Taal en lezen: TOS in Beeld
 SO – Mondelinge taal: Praten kan ik niet, maar communiceren wil ik wel PO/VO – Dyslexie: Stimuleringsprogramma Dyslexie
VO – Dyslexie: Leesproblemen en Dyslexie VO – Dyslexie: Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo

VO – Internationaal onderzoek: PISA 2018

VO – Lezen: Tel mee met taal

MBO – Herziening Protocol mbo

MBO – Lezen: Strategisch lezen voor studie en beroep in bbl-trajecten

MBO – Lezen en schrijven: Taalexperiment

Kennissynthese ‘Onderkenning en aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden’