Protocollen Leesproblemen en Dyslexie

Werken aan de signalering en aanpak van lees- en spellingproblemen
Sinds mei 2011 is de nieuwe reeks Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het primair onderwijs compleet. Met de protocollen kunnen leerkrachten en leesspecialisten in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs in een doorgaande lijn werken aan de signalering en aanpak lees- en spellingproblemen. Daarmee kunnen ze het lees- en spellingonderwijs voor alle leerlingen effectief inrichten.

Er zijn protocollen voor groep 1-2; groep 3; groep 4; groep 5-8 en het speciaal basisonderwijs. De protocollen zijn een herziening van eerdere protocollen uit 2001-2005.

Het Expertisecentrum Nederlands heeft de protocollen ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de nieuwe uitgaven is uitgegaan van de meest recente wetenschappelijke inzichten rondom onderzoek naar lees- en spellingproblemen en dyslexie. De protocollen sluiten aan bij de nieuwe landelijk genormeerde toetsen van Cito en de sinds 1 januari 2009 ingevoerde vergoedingsregeling dyslexie.

De Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3, de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg, het Leerlingdossier Dyslexie en de Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg kunt u hier downloaden.

PO – Dyslexie: Protocollen Leesproblemen en Dyslexie