Gas GevenGAS Geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs

Het Expertisecentrum Nederlands gaat in de persoon van dr. Judith Stoep opnieuw in een kortlopend onderwijsonderzoek participeren dat onlangs vanuit de NRO ronde voor 2015 toegekend is: GAS geven. In dit onderzoek draait het om leerkrachten die te maken hebben met leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte, zowel in het reguliere basisonderwijs als het SO en SBO.

Soms verloopt de ontwikkeling op het gebied van taalvaardigheid, geletterdheid en communicatiemogelijkheden van deze leerlingen erg vertraagd. Leerkrachten krijgen dan met de gebruikelijke instrumenten vaak niet genoeg informatie om te bepalen of hun aanpak in de ondersteuning de gewenste groei oplevert.

In dit project gaan we aan de slag met de methodiek Goal Attainment Scaling (GAS). Daarmee kan met formatieve toetsing van ‘kleine’, individueel gestelde interventiedoelen de ontwikkeling voor een leerling in kaart gebracht worden. De opbrengsten van het project, die uit een Community of Practice voortkomen, zijn een trainingsmodule en materialen die door leerkrachten gebruikt kunnen worden om de methodiek effectief toe te kunnen passen in het dagelijks handelen.

Momenteel zijn de materialen nog in ontwikkeling. Klik op Interesse in leeromgeving GAS Geven’ om geïnformeerd te worden zodra de materialen beschikbaar komen.

SO – Taal en lezen: GAS Geven 2015