Aan de slag met het Protocol Dyslexie mbo – ‘s-Hertogenbosch 14 mei 2018

iCal Import
Start:
14 mei 2018 09:30
Einde:
14 mei 2018 12:30
Kosten:
90,00
Locatie:
's-Hertogenbosch

Van weten naar doen!

Onlangs is het vernieuwde Protocol Dyslexie mbo verschenen. Het protocol geeft mbo-instellingen richting op het gebied van screening, diagnosticering en begeleiding van studenten met dyslexie. Bent u benieuwd hoe u de adviezen uit het protocol kunt omzetten in concreet handelen in de praktijk?  Wilt u binnen uw mbo-instelling een verbeterslag maken met (de uitvoering van) het dyslexiebeleid? Meld u dan aan voor vrijdag 30 maart voor de regiobijeenkomst, georganiseerd door het Expertisecentrum Nederlands, CINOP en ITTA.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u een inkijkje in het protocol. We gaan concreet aan de slag met het maken van een plan van aanpak voor uw eigen mbo-instelling om het signaleren, diagnosticeren en/of begeleiden van studenten met dyslexie te verbeteren. Het opstellen en uitvoeren van een dergelijk plan van aanpak vraagt betrokkenheid van alle geledingen binnen een mbo-instellingen. Wij, adviseren daarom om met vertegenwoordigers vanuit verschillende lagen (docent, zorgspecialist, beleidsmedewerkers/manager) te komen. Ook studenten met dyslexie zijn zeer welkom en kunnen waardevolle input leveren.

Locatie bijeenkomst : Cinop te ‘s-Hertogenbosch

Tijdstip bijeenkomst: 9.30 uur tot 12.30 uur

Kosten per persoon : € 90,00

Aanmelden               : webwinkel.expertisecentrumnederlands.nl

*De bijeenkomst gaat door bij minimaal 20 aanmeldingen. U hoort uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst of de bijeenkomst doorgaat.*

Meer informatie over het protocol of het protocol downloaden?