Conferentie Grip op dyslexie in het mbo – lancering herziene Protocol Dyslexie mbo

iCal Import
Start:
21 juni 2017
Kosten:
0,00
Locatie:
Domstad Utrecht
Adres:
Utrecht, Nederland

Op 21 juni 2017 wordt het herziene protocol gelanceerd tijdens de conferentie Grip op dyslexie in het mbo. Tijdens deze conferentie worden deelnemers voorzien van de nieuwste inzichten en handvatten voor screening, diagnostiek, begeleiding en de implementatie van dyslexiebeleid binnen de school. Daarnaast ontvangen deelnemers na afloop gratis het geactualiseerde Protocol Dyslexie mbo.

Het vorige protocol Dyslexie voor het mbo sloot niet meer aan bij de huidige werkwijzen in het mbo en bij de nieuwe wet- en regelgeving. Daarom is het protocol geactualiseerd door het Expertisecentrum Nederlands, Cinop, ITTA en KPC Groep. Zij worden hierbij ondersteund door het Landelijk Netwerk Dyslexie en Dyscalculie mbo. Het Protocol Dyslexie mbo is herzien in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Het bijwonen van deze conferentie is gratis. U kunt zich helaas niet meer aanmelden. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Voor vragen over bijeenkomsten in het najaar mail naar dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl. Ook voor andere vragen kunt u naar dit adres mailen.