Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs. Handreiking voor aankomende leerkrachten. (Boek)

  • Wat is dyslexie?
  • Hoe kan ik lees- en spellingproblemen in groep 1-8 herkennen?
  • Hoe ziet een effectieve aanpak van deze problemen eruit?
  • Wat is goed lees- en spellingonderwijs?
  • Hoe kan ik leerlingen met dyslexie ondersteunen bij lezen en schrijven?

Effectief omgaan met leesproblemen en dyslexie
Goed leren lezen en schrijven is noodzakelijk voor schoolsucces. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met lezen en spellen. Bij 4% van de kinderen is er zelfs sprake van dyslexie. Zowel in de stage als in een toekomstige baan krijgt de pabo-student met deze leerlingen te maken. Zij hebben passend onderwijs en begeleiding nodig om succesvol te kunnen zijn op school. Dit boek is een compact naslagwerk waarin de pabo-student voldoende bagage krijgt hoe effectief om te gaan met lees- en spellingproblemen en dyslexie in groep 1-8.

Compact naslagwerk met digitale leeromgeving
Deze publicatie biedt alle informatie voor het opsporen en aanpakken van lees- en spellingproblemen en dyslexie in het basisonderwijs. De vernieuwde Protocollen Leesproblemen en Dyslexie uit 2011 vormen de basis. De pabo-student krijgt helder en bondig informatie over lees- en spellingproblemen en dyslexie, goed onderwijs, toetsen en observeren, het bieden van effectieve hulp en afstemming met de gezondheidszorg op het moment dat er sprake is van dyslexie. Bij dit complete en compacte naslagwerk is een digitale leeromgeving ontwikkeld: www.lerenoverdyslexie.nl. Hier staan tal van literatuursuggesties, achtergrondartikelen, praktische documenten, filmpjes en handige websites. In de hoofdstukken vind je regelmatig concrete verwijzingen naar deze leeromgeving.

Dit boek is samengesteld in opdracht van Masterplan Dyslexie voor de opleiding van pabo-studenten.
Het boek is hier te bestellen voor een studentvriendelijke prijs van € 19,95. Tevens is het te downloaden via www.masterplandyslexie.nl.

ISBN13:  97890 7752 941 6
Auteurs:  Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga en Ludo Verhoeven
Datum uitgifte:  2013, 2e druk
Medium:  Boek en digitale leeromgeving
Aantal pagina’s:  108
Prijs:  € 14,95  (incl. btw 6%)