Onderzoek naar dynamische toets voor begrijpend lezen

Het Expertisecentrum Nederlands, de Radboud Universiteit (Behavioural Science Institute),
Cito, ITTA en de Universiteit Twente voeren in samenwerking een onderzoek uit naar het dynamisch toetsen van begrijpend leesvaardigheden.

Bij een dynamische toets krijgen leerlingen tijdens de toets feedback en hints aangeboden en worden verschillende subprocessen in samenhang getoetst. Naast de actuele leerprestaties wordt met een dynamische toets ook het leervermogen in kaart gebracht en kunnen de toetsgegevens gebruikt worden bij het plannen van leertrajecten en een opbrengstgerichte manier van werken.

Op dit moment zoeken we groepen 5, 6 en 7 die willen deelnemen aan dit onderzoek.