Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5 t/m 8. (Boek)

Praktische adviezen voor signalering en begeleiding leesproblemen en dyslexie

  • Gebaseerd op recent onderzoek
  • Informatie over nieuwe toetsen en de vergoedingsregeling dyslexie
  • Checklists en tips voor leerkrachten en leesspecialisten groep 5-8
  • Sluit aan bij Tussendoelen gevorderde geletterdheid

Goed taalonderwijs sluit aan bij leerbehoeften
Goed leren lezen en schrijven is noodzakelijk voor schoolsucces. Een op de tien kinderen blijkt echter moeite te hebben met lezen en spellen en heeft goede begeleiding nodig. Door het onderwijs goed af te stemmen op de behoeften van leerlingen, kunnen de belemmeringen door ernstige lees- en spellingproblemen worden beperkt. Met dit boek vol voorbeelden en richtlijnen, hebben leerkrachten en leesspecialisten (remedial teachers, intern begeleiders en logopedisten) een praktisch instrument in handen om gedifferentieerd onderwijs te geven, de taalontwikkeling van kinderen systematisch te volgen en te evalueren en kinderen met lees- en spellingproblemen te begeleiden.

Praktische adviezen voor preventie en interventie
Dit complete boek geeft praktische adviezen over preventie, interventie en ICT als hulpmiddel bij dyslexie. Ook doorverwijzing naar hulp buiten de school, vergoedingsregeling dyslexie en inpassing van het protocol in het schoolbeleid komen aan bod. Er is veel aandacht voor toetsen en observeren. Met dit boek geef je begeleiding van dyslectische leerlingen vorm, bijvoorbeeld door het inrichten van extra instructie- en oefentijd. Daarnaast legt het boek helder uit hoe taalontwikkeling verloopt, hoe je leesproblemen herkent en wat dyslexie is.

Klik hier om de werkdocumenten behorende bij het boek Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 5 t/m 8  te downloaden of te printen.

Protocol Leesproblemen en Dyslexie groep 5-8 sluit aan bij de leerlijnen en tussendoelen voor gevorderde geletterdheid, beschreven in het boek Tussendoelen gevorderde geletterdheid.

Artikelnummer :  500194
ISBN :  978-90-814613-7-5
Auteurs :  Femke Scheltinga, Martine Gijsel, Maud van Druenen en Ludo Verhoeven
Jaar van uitgave :  2011
Materiaal :  Boek
Prijs :  € 9,95 (incl. btw 6%)

Onderwerpen: ,