Tussendoelen beginnende geletterdheid. (Boek)

500106. Tussendoelen beginnende geletterdheid. (Boek) GrEen leerlijn voor groep 1 tot en met 3

• Verbetert de kwaliteit van het taalonderwijs in groep 1-3
• Leerlijnen en tussendoelen als ankerpunten voor effectief taalonderwijs
• Legt de basis voor referentieniveaus taal
• Praktijkgericht boek met inspirerende voorbeelden
• Tips voor de inrichting van prikkelende lees- en schrijfomgeving

Kwaliteit taalonderwijs verbeteren
Kinderen goed leren lezen en schrijven is een kerntaak van het basisonderwijs. Dat begint met goed en prikkelend vormgeven van beginnende geletterdheid in groep 1-3. Leerkrachten in deze groepen kunnen met dit boek de basis van leerlijnen taal vormgeven  die doorlopen tot en met groep 8. Daarmee zijn ze de basis voor de referentieniveaus taal.  Met dit boek vol praktische voorbeelden doen leerkrachten inspiratie op voor een effectieve, taalrijke  aanpak en inrichting van hun taalonderwijs en krijgen ze inzicht in de ontwikkeling van de geletterdheid bij jonge kinderen.

Praktische suggesties voor taalactiviteiten
Het boek beschrijft helder welke stappen kinderen zetten op weg naar geletterdheid.  Vormgeven aan beginnende geletterdheid in groep 1-3 bestaat uit tien helder beschreven leerlijnen, met elk concrete tussendoelen, de ‘mijlpalen’ van een leerlijn. Het zijn de ankerpunten voor leerkrachten, waarmee ze grip houden op het taalleerproces van het kind en kunnen bijsturen waar dat nodig is. Bovenal geeft het boek inspirerende voorbeelden en praktische suggesties voor interactief taalonderwijs en een taalstimulerende inrichting van de ruimte op school.

Tussendoelen beginnende geletterdheid maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn van groep 1-8. Het vervolg is Tussendoelen gevorderde geletterdheid. Daarnaast is voor groep 1-8 het boek Tussendoelen mondelinge communicatie ontwikkeld. Hoe ICT effectief werkt bij het behalen van tussendoelen is beschreven in Werken aan taal met behulp van tussendoelen en ict.

De tien leerlijnen beginnende geletterdheid zijn:
1. Boekoriëntatie
2. Verhaalbegrip
3. Functies van de geschreven taal
4. Relatie tussen gesproken en geschreven taal
5. Taalbewustzijn
6. Alfabetisch principe
7. Functioneel ‘schrijven’ en ‘lezen’
8. Technisch lezen en schrijven, start
9. Technisch lezen en schrijven, vervolg
10. Begrijpend lezen en schrijven

Artikelnummer :  500106
ISBN :  97890 7752 904 1
Auteur:  Akke de Blauw, Theo Boland, Kees Vernooy en Regine van het Zandt onder redactie van Ludo Verhoeven en Cor Aarnoutse
Jaar van uitgave :  2013 (10e druk), 1e druk 1999
Materiaal :  Boek (ringband)
Prij : € 18,00 (incl. btw 6%)