PISA 2018 – vrijkaarten NRO-congres voor onderwijs en onderzoek

De voorbereidingen voor PISA 2018 zijn in volle gang. Verschillende scholen zijn al benaderd voor deelname aan het onderzoek. De resultaten van PISA bieden scholen en beleidsontwikkelaars waardevolle gegevens over de mate waarin Nederlandse scholen succesvol zijn in het voorbereiden van leerlingen op de 21e eeuw. Ook kunnen ze hiermee richting geven aan de vormgeving van het onderwijs. Op deze manier kunnen bruggen worden gebouwd tussen onderzoek en praktijk.

Officiële overhandiging van de vrijkaarten voor het NRO-congres aan de heer Van Dam van het Driestar College door PISA-ambassadeur Victor.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) ondersteunt het belang van PISA en heeft 2×2 vrijkaarten beschikbaar gesteld voor het NRO-congres. Op het NRO-congres komen leraren, team- en schoolleiders, medewerkers kwaliteitszorg, intern begeleiders, bestuurders, adviseurs of ontwikkelaars van leermiddelen en onderwijsonderzoekers samen. Daarmee biedt het congres volop mogelijkheden voor ontmoeting, inspiratie en kennisdeling.

Het Nederlandse PISA-team heeft de verloting gedaan onder de deelnemende  scholen. Het Driestar College te Gouda en het Mundus College te Amsterdam kwam daarbij als winnaar uit de bus.

NRO-congresthema
Het NRO-congres heeft, net als vorig jaar, de titel ‘Samen op expeditie – bruggen bouwen tussen onderwijs en onderzoek’. Het is een dag waarin de ontmoeting en verbinding tussen onderzoek en onderwijspraktijk centraal staan. De focus van deze editie is ‘leren voor de school’. Hoe kan onderzoek van nog meer waarde zijn voor het onderwijs? Een structurele inbedding van onderzoek binnen de school levert in elk geval een goede uitwisseling op van -enerzijds- de vraagstukken op de werkvloer en -anderzijds- inzichten uit onderwijsonderzoek. Dit draagt bij aan duurzame schoolontwikkeling met een concrete onderbouwing. Uiteraard is hierbij de verbinding met de schoolvisie en met andere vormen van (informeel) leren en professionalisering van groot belang.

Meer informatie en tickets bestellen via www.nro-congres.nl.