Onderzoek naar opbrengst taalstimulering

De Taallijn is een onderzoek naar het effect van taalstimulering bij kinderen in de peuterspeelzaal en bij kinderen in groep 1 van de basisschool. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands.

De Taallijn is een methodiek waarmee leidsters en leerkrachten op een systematische manier de taalontwikkeling van kinderen op de peuterspeelzaal en in groep 1 en 2 van de basisschool kunnen stimuleren. Aan de hand van uitgewerkte activiteitencycli werken leidsters en leerkrachten gericht aan woordenschat, mondelinge communicatie en beginnende geletterdheid.

Onderzoek
Aan het onderzoek doen ongeveer 400 kinderen mee. Daarvan ondergaat de helft de aanpak volgens De Taallijn; de andere helft krijgt De Taallijn niet aangeboden. Het onderzoek loopt tot half 2014  en wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW in het kader van het programma Onderwijs Bewijs. De uitvoering gebeurt in samenwerking met Sardes.