Dyslexie, effectieve begeleiding van dyslectische leerlingen
Leerlingen zijn gebaat bij een gerichte aanpak van taalonderwijs om succesvol te kunnen zijn op school. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen met dyslexie. Leerkrachten, docenten en leesspecialisten moeten leesproblemen tijdig kunnen signaleren en dyslectische leerlingen effectief kunnen begeleiden.
Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan effectief taalonderwijs aan, en ondersteuning van dyslectische leerlingen. Het Expertisecentrum ontwikkelde de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het basisonderwijs, is mede-auteur van de dyslexieprotocollen voor het voortgezet onderwijsmbo en hbo en is partner in het Masterplan Dyslexie.