Boeken, digitale informatie, aantekeningen: geschreven taal neemt in onze samenleving een belangrijke plaats in. Voor kinderen is goed kunnen lezen belangrijk voor hun succes op school en het slagen in hun verdere leven. Niet voor niets krijgt lezen veel aandacht in het onderwijs.
Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan goed leesonderwijs. Dit doen we vanuit onze visie dat je schriftelijke taal het beste leert door deze in een betekenisvolle context te gebruiken. Bevorderen van leesmotivatie en aanleren van leesstrategieën spelen daarbij een belangrijke rol.