Mondelinge taal verdient een vaste plaats in het onderwijs: kinderen leren een presentatie houden, deelnemen aan een gesprek, luisteren en hun mening verwoorden. Ze hebben mondelinge taal nodig om het onderwijs te kunnen volgen. Bovendien kunnen gesprekjes over boeken, ervaringen en interesses hun taalontwikkeling verder stimuleren.
Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan goed onderwijs in mondelinge taalvaardigheid. Dat doen we vanuit onze visie dat kinderen zich spreek- en luistervaardigheden het beste eigen maken door de taal in een betekenisvolle context te gebruiken.