Hoe vaak schrijf je niet iets op? Aantekeningen, een lijstje, mailtje of een krabbel op een kaartje. Schrijven maakt ongemerkt een belangrijk onderdeel uit van ons dagelijks doen en laten. Ook kinderen leren het beste schrijven met een communicatief doel als vertrekpunt.
Vanuit deze visie werkt het Expertisecentrum Nederlands aan goed schrijfonderwijs. Met functionele, betekenisvolle schrijfactiviteiten worden kinderen zich bewust van de functies van geschreven taal en leren ze taal te gebruiken waarvoor taal bedoeld is: communiceren.