Leesbevordering op maat – Voor docenten in het vmbo

“Lezen is saai.” “Ik lees alleen als het moet.” “Een boek lezen?! Ik heb wel wat beters te doen.” Veel jongeren lezen niet graag, hebben een lage leesmotivatie. Herkent u dit en wilt u op school (meer) aan de slag met leesbevorderende activiteiten waarbij je rekening houdt met verschillen tussen leerlingen? Om de negatieve spiraal van zwakke leesvaardigheid en beperkte leesmotivatie te doorbreken hebben het Expertisecentrum Nederlands, ITTA UvA en de Radboud Universiteit een toolbox ontwikkeld waarmee docenten meer ‘op maat’ leesactiviteiten kunnen uitvoeren met hun leerlingen. Hoe u deze toolbox kunt gebruiken en inbedden in uw onderwijspraktijk komt aan bod in de training.

Doel

In de scholing staan de materialen uit de toolbox en de implementatie daarvan in de praktijk in de klas centraal. U werkt daarbij toe naar de ontwikkeling  van een praktisch inzetbaar leesplan voor uw school. De situatie en mogelijkheden op school vormen hierbij het uitgangspunt. U leert onderbouwde keuzes maken uit verschillende bestaande programma’s, interventies of activiteiten om aan leesbevordering te werken. Door rekening te houden met de individuele kenmerken en behoeften van leerlingen en zo activiteiten meer ‘op maat’ aan te bieden, kunt u de leesmotivatie en daarmee de leesvaardigheid positief beïnvloeden.

Inhoud

De training is praktisch, waarin ruimte is voor het delen van ervaringen. Er zijn drie bijeenkomsten waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

Bijeenkomst 1

  • Algemene theoretische achtergrond over leesbevordering. Wat zijn effectieve componenten van leesbevordering op maat? Wat vraagt dit organisatorisch en didactisch van u en uw collega’s?

Bijeenkomst 2

  • Op weg naar een leesplan. In deze bijeenkomst begeleiden we u bij het maken van keuzes en het in stapjes cyclisch naar een leesplan toewerken. Welke mogelijkheden zijn er bij u op school? Wat gebeurt er al wél, wat gaat u de komende tijd oppakken? Aan welke randvoorwaarden voor leesbevordering op maat wordt voldaan en wat kun u verder uitbouwen of toevoegen?

Bijeenkomst 3

  • Bij de terugkombijeenkomst blikken we met elkaar terug op welke acties al heeft kunnen uitvoeren in uw onderwijspraktijk. In hoeverre lukt het om leesbevordering op maat te bieden en wat zijn de volgende stappen?

Ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst vult u de Quickscan Succesfactoren lezen in het vmbo in over het leesbeleid op uw school. Het uitvoeren van opdrachten als voorbereiding op de bijeenkomsten maakt deel uit van de training.

Deelnemers

De scholing is bedoeld voor docenten Nederlands, mediathecarissen, taal- of leescoördinatoren, remedial teachers, werkzaam in het vmbo. De groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers.

Tijdsinvestering

De scholing bestaat uit drie bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast besteedt u tijd aan de uitvoering van een intake en twee praktijkopdrachten in de eigen onderwijssituatie.

Datum

Open inschrijving najaar 2019. De training gaat door bij een voldoende aantal aanmeldingen.

  • Dinsdag 12 november         14.00 – 17.00
  • Dinsdag 26 november        14.00 – 17.00
  • Dinsdag 7 april                    14.00 – 17.00

Incompany: in overleg worden data besproken.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in Amsterdam of in Nijmegen. De tweede bijeenkomst vindt bij voorkeur plaats bij u op school.

De training kan ook incompany worden verzorgd.

Contactpersoon

De training wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands en het ITTA UvA. Inschrijving verloopt via het ITTA UvA.

Voor inhoudelijke informatie over de scholing:

Christel Dood│c.dood@expertisecentrumnederlands.nl

Kosten

Open inschrijving: € 500,- inclusief materialen en feedback op praktijkopdrachten.

Prijs incompany: op aanvraag