Margriet Groen als nieuwe wetenschappelijk directeur van het EN

Ludo Verhoeven en het EN – een jarenlange verbinding verandert van karakter nu Ludo als emeritus hoogleraar het stokje van wetenschappelijkdirecteur overdraagt aan dr. Margriet Groen.

Ludo Verhoeven is vanaf de start, zo’n 20 jaar geleden, een prominente factor in het werk en de inhoudelijke ontwikkeling van het EN geweest. Zijn collega Margriet binnen het Behavioural Science Institute van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de RU is met ingang van 1 februari officieel aan de slag als zijn opvolger. Zij doet onderzoek naar de samenhang tussen de taalontwikkeling bij kinderen en het succesvol leren lezen en schrijven. Ze gebruikt methoden en inzichten uit de cognitiewetenschap, neurowetenschap, taalwetenschap en onderwijswetenschap om te verhelderen hoe kinderen leren spreken, lezen en schrijven, en hoe we kinderen die hier moeite mee hebben kunnen ondersteunen. Naast kinderen met een typische ontwikkeling, heeft ze gewerkt met kinderen met het syndroom van Down, dove en slechthorende kinderen, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en kinderen met dyslexie.

Margriet gaat de komende periode kennismaken met de brede waaier aan werkzaamheden van de EN-collega’s. Ze versterkt ons inhoudelijk met haar kennis, netwerk ervaring als onderzoeker op de thema’s waar we gezamenlijk een verschil willen maken voor leerlingen en hun leraren. We nemen elkaar mee onze netwerken in, en ik verwacht dat daarmee de kruisbestuiving tussen wetenschappelijke inzichten en dagelijkse onderwijspraktijk weer een nieuwe impuls krijgt. Het EN wil die bruggen graag blijven bouwen, in nauwe samenwerking met de Faculteit Sociale Wetenschappen van de RU en met Margriet in het bijzonder.