Week van de Alfabetisering: Nijmegen en het EN doen mee!

Het Expertisecentrum Nederlands heeft deze week het nieuwe convenant van het Bondgenootschap Laaggeletterdheid Regio Nijmegen ondertekend. Verschillende partijen vanuit onder andere gemeenten, zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen zijn hierbij betrokken. Zij streven gezamenlijk naar het beter bespreekbaar maken van laaggeletterdheid, het herkennen van mensen die laaggeletterd zijn, hen door te verwijzen en het voorkomen van laaggeletterdheid.

Deze week, 3 t/m 9 september, staat alfabetisering centraal. Ongeveer 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben namelijk moeite met lezen en schrijven en hier is meer aandacht voor nodig. Een goede taalvaardigheid is belangrijk om actief te kunnen deelnemen aan de maatschappij en sterker in het leven te staan. Daarom organiseert Stichting Lezen en Schrijven jaarlijks de Week van de Alfabetisering. Tijdens deze week worden door het hele land verschillende activiteiten georganiseerd.