Judith Stoep

avatar
Aandachtsgebieden
Taallijn VVE, interactief voorlezen, beginnende geletterdheid, ouderparticipatie en –betrokkenheid, beperkingen in spraak-/taal-/communicatieontwikkeling, Passend Onderwijs, Ondersteunde Communicatie, meertaligheid, TINK-training voor taal en interactievaardigheden in de kinderopvang

Expertise
Judith ontwikkelde van 2002 tot en met 2004 voor het Expertisecentum Nederlands de Taallijn VVE, een handreiking voor het stimuleren van taal en beginnende geletterdheid in peuterspeelzalen. Ze is co-auteur van 'Peuters Interactief met taal', een handleiding voor peuterleid(st)ers behorende bij de Taallijn VVE, en de voorleessuggesties bij Meneer Logeer (het Z@ppelin Logeerboekenproject). Haar interesse voor het jonge kind komt voort uit het promotie-onderzoek dat ze deed naar de ontwikkeling van taal- leesvaardigheid bij kinderen uit verschillende sociaal-economische groepen, en het inzicht dat hieruit voortkwam dat het zinvol is om bij jonge kinderen een basis te leggen voor geletterdheid. Ze heeft daarnaast praktijkgericht onderzoek gedaan naar interventies voor kinderen met spraak-, taal- en communicatiestoornissen (cluster-2). Haar ervaringen op dit terrein zet ze in bij vraagstukken rondom Passend Onderwijs, zoals in de NRO-onderzoeken
GAS Geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs en TOS in Beeld: Handvatten voor ondersteuning bij taalontwikkelingsstoornissen in het regulier en speciaal basisonderwijs. Daarnaast is ze een van de ontwikkelaars van de TINK: -training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen en gastouders. Ook is ze aanspreekpunt voor vragen over onderwijs aan meertalige jonge kinderen en nieuwkomers. Op dit moment werkt ze samen met Visio en de Radboud Universiteit aan een woordenschatdidactiek voor blinde en slechtziende kinderen. Judith combineert haar werkzaamheden voor het Expertisecentrum Nederlands met haar aanstelling bij de Radboud Universiteit als docent/onderzoeker/liaison officer bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde.

Opleiding en ervaring
• Taal- en Literatuurwetenschappen (Universiteit van Tilburg), met als specialisatie Nederlands als tweede taal en beginnende geletterdheid (afgestudeerd in 1993)
• Promotie leerkrachtverwachtingen en ouderparticipatie in samenhang met beginnende geletterdheid van kinderen met diverse culturele/sociale achtergronden (Radboud Universiteit Nijmegen, maart 2008)
• Docent Radboud Universiteit Nijmegen, Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde
• Onderzoeker bijzondere leerstoel van prof. Hans van Balkom: Ondersteunde Communicatie bij meervoudige handicaps aan de Radboud Universiteit/BSI (van 2012 tot 2016)
• Praktijkgericht onderzoeker bij Kentalis (voorheen Viataal), PonTeM (E&I) voor TaalOntwikkelingsStoornissen (TOS), Autisme, Culturele & Linguïstische Diversiteit en Ondersteunde Communicatie (van 2005 tot 2012)
• Docent SPON post-academisch onderwijs GZ-opleiding Kind & Jeugd (van 2010 tot 2014)
• Onderzoeker/docent Fontys Paramedische Hogeschool, lectoraat Health Innovations and Technology, opleiding logopedie (van 2012 tot 2013)

j.stoep@expertisecentrumnederlands.nl