dr. Heleen Strating

avatar
Aandachtsgebieden
directeur + taal, wetenschap en techniek, doorlopende leerlijnen taal, referentieniveaus taal, woordenschatonderwijs, taaldidactiek Pabo’s; project Interactiefonderzoeken.nl

Expertise
Heleen houdt zich bezig met de vraag wat kinderen nodig hebben om succesvolle taalverwervers en taalgebruikers te worden en te blijven, en wat dat betekent voor de vaardigheden die leerkrachten in hun (taal)onderwijs moeten inzetten. In haar werk liggen de inhoudelijke accenten voor onderzoek, ontwikkeling en training bij de thema’s Woordenschatverwerving en -didactiek en Werken aan taalontwikkeling bij wetenschap- en techniekonderwijs.
Heleen verzorgt trainingen en workshops rondom woordenschatonderwijs en andere domeinen van taalonderwijs. Ze vertegenwoordigt daarnaast het Expertisecentrum Nederlands in landelijk overleg over de implementatie van de referentieniveaus Taal.

Opleiding en ervaring
• Taal- en Literatuurwetenschap, specialisatie Nederlands als tweede taal (Universiteit van Tilburg)
• Promotie Lexicale ontwikkeling in het Nederlands van autochtone en allochtone kleuters (Universiteit van Tilburg)
• Opleidingsdocent Talen (Fontys PABO, ’s-Hertogenbosch)
• Onderwijsadviseur Taal primair onderwijs (APS, Utrecht)

h.strating@expertisecentrumnederlands.nl