Maud van Druenen, MSc

avatar
Aandachtsgebieden
dyslexie, technisch lezen, geletterdheid, begrijpend lezen

Expertise
Maud is orthopedagoog en leerkracht basisonderwijs. Ze is medeauteur van de herziene Protocollen Leesproblemen en Dyslexie, Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid en Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven.
Maud is betrokken bij de ontwikkeling van de BLIKSEM-aanpak (begrijpend lezen) die in het kader van het actieprogramma Onderwijs Bewijs op effectiviteit is onderzocht.

Ook buiten het primair onderwijs is Maud actief: ze werkte mee aan de ontwikkeling van de herziene publicatie Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo, het werkboek Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas, de herziene versie van het Interventieprogramma Engels voor het Voortgezet onderwijs en de programma’s ‘Beter lezen en schrijven’ en ‘Lezen voor beroep en studie’ voor het mbo.

Voor het Masterplan Dyslexie werkte zij de training over de vergoedingsregeling dyslexie en de herziene protocollen uit en leidde zij trainers op om deze training in het land uit te zetten. Maud geeft regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten en workshops.

Opleiding en ervaring
• Fontys Pabo (’s-Hertogenbosch)
• Pedagogische Wetenschappen (Radboud Universiteit Nijmegen)

m.van.druenen@expertisecentrumnederlands.nl