Bijeenkomsten

Het Expertisecentrum Nederlands weet hoe taalonderwijs werkt

Het Expertisecentrum Nederlands is het kennisinstituut voor taalonderwijs. We doen wetenschappelijk onderzoek om praktische oplossingen te ontwikkelen ter ondersteuning van het onderwijs. In onze bijeenkomsten bieden we een uitgebalanceerde mix van recente wetenschappelijke inzichten en een vertaling daarvan naar jouw praktijk. De bijeenkomsten worden gegeven door taaldeskundigen die de brug kunnen slaan tussen theorie en praktijk. Zij weten welke vraagstukken in het onderwijs leven.

Voor elke doelgroep een bijeenkomst!

U kunt bij ons terecht voor een bijeenkomst over taalonderwijs voor verschillende doelgroepen: voor- en vroegschoolse educatie (VVE), primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Wilt u het hele team laten scholen op locatie of bent u op zoek naar een bijeenkomst op maat in de vorm van een workshop of training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via: info@expertisecentrumnederlands.nl of 024-3615624.nderwijs: leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en andere taalspecialisten.

Overzicht van alle bijeenkomsten

  • Inspiratiebijeenkomst Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2
  • Regiobijeenkomst – Aan de slag met het Protocol Dyslexie mbo

Ga naar de webwinkel voor meer informatie, data en prijzen.