Werkdocumenten Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO

Op deze pagina vindt u de digitale versie van de werkdocumenten uit het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO (Scheltinga, Van Druenen, Gijsel, & Verhoeven, 2011). De pdf-bestanden kunt u printen, lezen en opslaan op uw harde schijf. De Word-documenten kunt u naast printen, lezen en opslaan, ook aanpassen aan uw eigen wensen.

Rectificatie  

In het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO worden gevorderde, voldoende en minimumstandaarden beschreven voor technisch lezen (zie blz. 63-64; 108-109). Bij spelling, begrijpend lezen, begrijpend luisteren en woordenschat geven we geen minimumdoelen aan. De toetsen gericht op deze vaardigheden hebben verschillende instapniveaus. Met de toetsen sluit u aan bij het niveau dat leerlingen – volgens hun ontwikkelingsperspectief – op een bepaald moment zouden moeten beheersen.

Helaas is er een fout geslopen in de toetskalenders. Bij enkele spelling-, begrijpend lees- en woordenschattoetsen is er ten onrechte toch een minimumdoel aangeven.

  • Blz. 123. Bij leerjaar 1 hoofdmeting 3 hoort geen minimumdoel genoemd te worden bij Woordenschat (Cito)
  • Blz. 132. Bij leerjaar 2-6 hoofdmeting 2 hoort geen minimumdoel genoemd te worden bij Spelling (Cito), PI-Dictee (Pearson) en Begrijpend lezen (Cito).

De juiste toetskalenders vindt u onder het kopje ‘Werkdocumenten leerkracht/leesspecialist’.

 

Werkdocumenten leerkracht/leesspecialist

Werkdocumenten leerlingen

Hoofdmeting 1 (november)

Hoofdmeting 2 (maart)

Adaptieve toetsen Leeslijn (herziene versie) (op alfabetische volgorde)

Adaptieve toetsen Veilig leren lezen

 

Rectificatie  

In het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO worden gevorderde, voldoende en minimumstandaarden beschreven voor technisch lezen (zie blz. 63-64; 108-109). Bij spelling, begrijpend lezen, begrijpend luisteren en woordenschat geven we geen minimumdoelen aan. De toetsen gericht op deze vaardigheden hebben verschillende instapniveaus. Met de toetsen sluit u aan bij het niveau dat leerlingen – volgens hun ontwikkelingsperspectief – op een bepaald moment zouden moeten beheersen.

 

Helaas is er een fout geslopen in de toetskalenders. Bij enkele spelling-, begrijpend lees- en woordenschattoetsen is er ten onrechte toch een minimumdoel aangeven.

  • Blz. 123. Bij leerjaar 1 hoofdmeting 3 hoort geen minimumdoel genoemd te worden bij Woordenschat (Cito)
  • Blz. 132. Bij leerjaar 2-6 hoofdmeting 2 hoort geen minimumdoel genoemd te worden bij Spelling (Cito), PI-Dictee (Pearson) en Begrijpend lezen (Cito).

 

De juiste toetskalenders vindt u onder het kopje ‘Werkdocumenten leerkracht/leesspecialist’.

Rectificatie

In het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO worden gevorderde, voldoende en minimumstandaarden beschreven voor technisch lezen (zie blz. 63-64; 108-109). Bij spelling, begrijpend lezen, begrijpend luisteren en woordenschat geven we geen minimumdoelen aan. De toetsen gericht op deze vaardigheden hebben verschillende instapniveaus. Met de toetsen sluit u aan bij het niveau dat leerlingen – volgens hun ontwikkelingsperspectief – op een bepaald moment zouden moeten beheersen.

Helaas is er een fout geslopen in de toetskalenders. Bij enkele spelling-, begrijpend lees- en woordenschattoetsen is er ten onrechte toch een minimumdoel aangeven.

· Blz. 123. Bij leerjaar 1 hoofdmeting 3 hoort geen minimumdoel genoemd te worden bij Woordenschat (Cito)

· Blz. 132. Bij leerjaar 2-6 hoofdmeting 2 hoort geen minimumdoel genoemd te worden bij Spelling (Cito), PI-Dictee (Pearson) en Begrijpend lezen (Cito).

De juiste toetskalenders vindt u onder het kopje ‘Werkdocumenten leerkracht/leesspecialist’.