Onderzoek

informatie-zoekenPublicaties van het Expertisecentrum Nederlands


Wetenschap en praktijk

Het Expertisecentrum Nederlands draagt wetenschappelijke inzichten en praktische oplossingen aan voor problemen op het gebied van taal en denken in het onderwijs. We hebben ruime ervaring met onderzoeksactiviteiten door het verrichten van wetenschappelijk en toegepast onderzoek en beleids- en effectstudies. Het Expertisecentrum Nederlands vertaalt wetenschappelijke inzichten naar evidence based aanpakken en middelen voor onder meer leerkrachten, docenten en intern begeleiders, van peuterspeelzaal tot beroepsonderwijs.

De sterke binding met zowel wetenschap als praktijk blijkt uit de grote hoeveelheid wetenschappelijke publicaties, publicaties in vakbladen en zelfstandige publicaties gericht op directe toepassing van kennis in het onderwijs.
Klik op een thema voor de publicatielijst van de medewerkers van het Expertisecentrum Nederlands.

Hier vindt u een overzicht van alle publicaties van het Expertisecentrum Nederlands