Bijdragen aan bundels

 

Blonk, B., & Klein, B. (2006). Dyslexpert. Een digitaal instrument ter ondersteuning van professioneel handelen bij lees- en spellingproblemen in het onderwijs. In A.M. Blonk, & J.H.G. van Balkom. (red.), Dyslexie, zorg van ons allemaal. Apeldoorn: Garant.

Druenen, M. van., & Krosse, H. de. (2009). De Digitale College online: Kennis en vaardigheden rond dyslexie. In S. Vanhooren, & A. Mottart. (red.), Drieëntwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. (pp. 59-64). Gent: Academia Press

Irausquin, R., & Verhoeven, L. (2008). Multiagent-based computer support for children with reading disabilities. In C. Kinzer & L. Verhoeven. (eds.), Interactive literacy education (pp. 149-165). Mahwah (CA): Lawrence Erlbaum.

Jongejan, W., & Wentink, H. (2008). Begeleiding van leerlingen met leesproblemen in de klas. In L. Verhoeven, & H. Wentink. (red.), Onderkenning en aanpak van leesproblemen en dyslexie (pp.117-134). Apeldoorn: Garant.

Steenbeek-Planting, E., Kleijnen, R., & Verhoeven, L. (2008). Aanpak van leesproblemen in het Nederlands en het Engels in het voortgezet onderwijs. In L. Verhoeven, & H. Wentink. (eds.), Onderkenning en aanpak van leesproblemen en dyslexie. (pp. 201-228). Antwerpen: Garant.

Steenbeek-Planting, E.G., & Kleijnen, R. (2010). Begeleiding van jongvolwassenen met dyslexie in studie en beroepspraktijk. In A. Geudens, K. Schraeyen, I. Smits, V. Janssens, & D. Baeyens. (red.), Handboek voor dyslexie bij jongvolwassenen. Leuven, Belgium: Multidisciplinaire Diagnostisch Centrum voor Leerstoornissen/Acco.

Verhoeven, L.T.W., Wijnen, F.N.K., & Bos, K.P. van den. (2010). Inleiding. In L.T.W. Verhoeven, F.N.K. Wijnen, & K.P. Bos. (eds.), Zorg om dyslexie. (pp. 9-16). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Vloedgraven, J., Keuning, J., & Verhoeven, L. (2008). Naar een signaleringsinstrument voor dyslexie in het basisonderwijs. In L. Verhoeven & H. Wentink. (eds.). Onderkenning en aanpak van leesproblemen en dyslexie. (pp. 65-78). Antwerpen: Garant.

Vloedgraven, J.M.T., Keuning, J., & Verhoeven, L.T.W. (2010). Signalering van leesproblemen en dyslexie. In L.T.W. Verhoeven, F.N.K. Wijnen, & K.P. Bos. (eds.), Zorg om dyslexie. (pp. 61-76). Amntwerpen/Apeldoorn: Garant.

Wentink, H. (2001). Beter omgaan met verschillen in leesontwikkeling: leesproblemen opsporen en verhelpen volgens een protocol. In Handboek ‘Beter omgaan met verschillen’ (nr. 6). Alphen aan den Rijn: Samsom.

Wentink, H. (2004). Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie in de praktijk. In K.P. van den Bos, & L. Verhoeven. (red.), Leven met dyslexie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.