Publicaties in vakbladen

 

Blonk, A. (2006). Dyslexpert. Een ondersteuning voor protocollair handelen bij leesproblemen. Taal Lezen Primair, 18, 19-20.

Blonk, A., Kleijnen, R., & Klein, B. (2005). Achtergronden van het signaleringsinstrument. Remediaal, 6, 9-11.

Braams, T. (2005). Dyslectische kinderen leren lezen. Individuele, groepsgewijze en klassikale behandeling van leesproblemen. Taal Lezen Primair, 17, 14-15.

Bronkhorst, J. (2001). Dyslexie en ICT. Computers Op School, 13(9).

Cox, A., & Wentink, H. (2005). ‘Aanbod is nu compleet’. Nieuwe protocollen dyslexie bieden doorgaande lijn. Didaktief, 35, 10-12.

Druenen, M. van., Gijsel, M., & Scheltinga, F. (2011). Protocollen Leesproblemen en Dyslexie in een nieuw jasje. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2, 6-9.

Emkow, G., Mulders, L., & Druenen, M. van (2011). Klaar voor de start? Op naar groep 3. Een voorschotbenadering voor kleuters. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 5, 26-29.

Gijsel, M. (2007). Voorspellen van leesproblemen. Kun je al voorspellingen doen in groep 2? JSW, 91(6), 41 – 43.

Gijsel, M.A.R. & Bosman, A.M.T. (2010). Het effect van de fonologische en leerpsychologische methode bij leerlingen met dyslexie. Pedagogische Studiën, 87, 118-133.

Gijsel, M., Karman, S., & Bosman, A. (2010). Behandeling van dyslexie met de F&L-methode: onderzoek laat effecten en successen zien. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2, 26-29.

Gruwel, J. (2004). In gesprek met ….. Hanneke Wentink, medeauteur van protocollen Leesproblemen en Dyslexie (s)bao. Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5-8 is uit. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 12, 8-10.

Keuning, J. & Vloedgraven, J. (2006). Vroegtijdige onderkenning van dyslexie: Naar een digitaal signaleringsinstrument in het primair onderwijs. Taal Lezen Primair, 20,6-7.

Kleijnen, R. & Klein, B. (2005). De dyslexiemonitor in het primair onderwijs. Taal Lezen Primair, 17, 12-13.

Kleijnen, R. & Henneman, K. (2005). Nú aan de slag met het protocol. Remediaal, 6, 3-5.

Klein, B. & Kleijnen, R. (2005). De Dyslexiemonitor. Remediaal, 6, 35-37.

Kolk, S. van de. (2005). Dyslexie aanpakken volgens bovenbouwprotocol. Niet meer met een werkblad in een hoekje. Balans Magazine, 18, 22-25.

Krosse, H. de. (2009). Katernen bij het Protocol Dyslexie VO: de bal ligt bij de vakdocent. Remediaal, 9/4, 11­12.

Krosse, H. de. & Kleijnen, R. (2007). Katernen voor het VO: Handreikingen voor de docent. Remediaal, 1, 12-15.

Krosse, H. de. & Kleijnen, R. (2007/2008). Katernen bij het Protocol Dyslexie VO: handreikingen voor de vakdocent. Remediaal, 1, 12-15.

Kruif, H. de. (2000). Dyslexieprotocol in het basisonderwijs. Nieuwe mogelijkheden voor vroegtijdige signalering? Balans Belang, 64, 6-7.

Paternotte, A., & Wentink, H. (2008). Systematisch werken aan leren lezen. De toegang tot dyslexiezorg (interview). Balans Magazine, 21, 10-113.

Pel, B. & Kleijnen, R. (2005). Masterplan Dyslexie in het voortgezet onderwijs. Remediaal, 6, 7-8.

Ree, Y. van der. (2000). Producten maken behandeling dyslexie beter mogelijk. Uitleg, 16, 21-23.

Ree, Y. van der. (2001). Protocol helpt bij het oplossen van leesproblemen. Uitleg, 17, 23-25.

Ree, Y. van der. (2001). Protocol helpt bij het oplossen van leesproblemen. Uitleg, 17(2), 23-25.

Ros, B. (2001). Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Tijdig signaleren is het halve werk. Ouders & School, 4, 6-7.

Ros, B. (2006). Directe instructie cruciaal voor succes. Directe instructie cruciaal voor succes. Leerlingen met dyslexie tot in groep 8 hulp nodig. Didaktief, Special Cijfers en Letters, 10, 6-7.

Ros, B. (2006). Directe instructie cruciaal voor succes. Leerlingen met dyslexie tot in groep 8 hulp nodig. Didaktief, Special Cijfers en Letters, 10, 6-7.

Scheltinga, F. & Van Druenen, M. (2013). Omgaan met verschillen in lees- en spellingvaardigheid. Zorg Primair, 2, 6-7.

Scheltinga, F., Van Druenen, M., & Gijsel, M. (2013). Goed lees- en dyslexiebeleid is teamaangelegenheid. Beter Begeleiden, 3, 22-23.

Schouten, E. (2001). Leesproblemen opsporen en aanpakken: Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 tot en met 4. Taal Lezen Primair, 4, 1-3.

Steenbeek-Planting, E.G. (2009). In vogelvlucht door: Toetsen en interventies bij dyslexie in het VO. Remediaal, 10(1), 5-7.

Sybrandi, F. (2000). Belangrijke rol bij signalering dyslexie. Transparant, 2000 mei, 4.

Vloedgraven, J., Druenen, M. van., & Wentink, H. (2009). Naar een vroegtijdige onderkenning en aanpak van leesproblemen in het basisonderwijs. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 3, 14-17.

Wentink, H. (2001). Als lezen niet lukt. Didaktief & School, 5, 28-29.

Wentink, H. & Peters, S. (2001). Geloven in wat je kunt, goed plannen en op tijd handelen. Protocol Leesproblemen en Dyslexie in de praktijk. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 9, 4-8.

Wentink, H. (2003). Van Apetraat tot appeltaart. Woorden lezen met een dyslectisch brein. Taal Lezen Primair, 9, 1-3.

Wentink, H. (2003). Werken met het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Leesbegeleiding in beeld gebracht. JSW, 87/8, 12-15.

Wentink, H. & Hoogenboom, S. (2008). Gebruik van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie op cluster 2 scholen. Van Horen Zeggen, 49, 10-14.

Wentink, H. & Peters, S. (2001). Geloven in wat je kunt, goed plannen en op tijd handelen. Protocol Leesproblemen en Dyslexie in de praktijk. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 9, 4-8.

Wentink, H. & Verhoeven, L. (2004). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5-8. Taal Lezen Primair, 14, 17.

Wouters, E. (2005). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO. Taal Lezen Primair, 17, 4-5.