Zelfstandige publicaties

Henneman, K., Bekebrede, J., Cox, A., & De Krosse, H. (2013). Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. ’s- Hertogenbosch: KPC groep.

Gijsel, M., Scheltinga, F., Druenen, M. van., & Verhoeven, L. (2011a). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Gijsel, M., Scheltinga, F., Druenen, M. van., & Verhoeven, L. (2011b). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 4. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Krosse, H. de. & Kleijnen, R. (2007). Dyslectische leerlingen en de talen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Krosse, H. de. & Kleijnen, R. (2008). Dyslectische leerlingen en de exacte vakken. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Krosse, H. de. & Kleijnen, R. (2008). Dyslectische leerlingen en de praktijkvakken en creatieve vakken. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Krosse, H. de. & Kleijnen, R. (2008). Dyslectische leerlingen en de zaakvakken. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Krosse, H. de. & Kleijnen, R. (2009). Dyslectische leerlingen en de exacte vakken. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Krosse, H. de. & Kleijnen, R. (2009). Dyslectische leerlingen en de praktijkvakken en creatieve vakken. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Krosse, H. de. & Kleijnen, R. (2009). Dyslectische leerlingen en de talen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Krosse, H. de. & Kleijnen, R. (2009). Dyslectische leerlingen en de zaakvakken. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Nuyens, T. & Wentink, H. (2001). Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Handreiking voor de Implementatie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Scheltinga, F., Druenen, M. van., Gijsel, M., & Verhoeven, L. (2011). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Scheltinga, F., Gijsel, M., Druenen, M. van., & Verhoeven, L. (2011). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5-8. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Smeets, J. & Kleijnen, R. (2007). Technische Maatjes bij Dyslexie. Compenserende en dispenserende hulpmiddelen. ‘s-Hertogenbosch: Masterplan Dyslexie.

Steenbeek-Planting, E.G., Popma, A., Goei, S.L., Jacobs, A., & Kleijnen, R. (2007). Interventieprogramma voor het Praktijkonderwijs. Implementatie van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Van Druenen, M., Gijsel, M., Scheltinga, F., & Verhoeven, L. (2012). Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs. Handreiking voor aankomende leerkrachten. ’s-Hertogenbosch/Nijmegen: Masterplan Dyslexie/Expertisecentrum Nederlands.

Verhoeven, L. & Ven, H. van de. (2001). Vroege onderkenning en aanpak van leesproblemen. Leuven: Garant.

Verhoeven, L. & Ven, H. van de. (2002). Interventie bij beginnende leesproblemen. Evaluatie van het ELLO-project. Leuven – Apeldoorn: Garant.

Verhoeven, L. & Wentink, H. (2008). Onderkenning en aanpak van leesproblemen en dyslexie. Antwerpen: Garant.

Verhoeven, L., Wentink, H., Bronkhorst, J., & Biemond, H. (2003). Meerwaarde van ict-middelen bij de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en dyslexie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Verhoeven, L.T.W., Wijnen, F.N.K., & Bos, K.P. van den. (2010). Zorg om dyslexie (Studies over Taalonderwijs, 7). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Wennekers, M., Gijsel, M., Wentink, H., & Kleijnen, R. (2007). Masterplan Dyslexie: deelproject afstemming tussen onderwijs en zorg. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Wentink, H. (2002). Werken met het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Wentink, H. & Verhoeven, L. (2001). Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Wentink, H. & Verhoeven, L. (2003). Protocol Leesproblemen en Dyslexie (vierde herziene druk). Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Wentink, H. & Verhoeven, L. (2003). Werken met het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Wentink, H., Verhoeven, L., & Druenen, M. van. (2008). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.