Lezen

Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan goed leesonderwijs. Dit doen we vanuit onze visie dat je schriftelijke taal het beste leert door deze in een betekenisvolle context te gebruiken. Bevorderen van leesmotivatie en aanleren van leesstrategieën spelen daarbij een belangrijke rol. Eén van onze bekendste publicaties rondom dit thema zijn de tussendoelen beginnende geletterdheid en de tussendoelen gevorderde geletterdheid.

Klik hier om naar de algemene onderzoekspagina te gaan.
Onderaan de pagina staat een link naar het  overzicht met alle publicaties van het Expertisecentrum Nederlands.