Bijdragen aan bundels

 

Aarnoutse, C. (2000). Project NELSON: Transfer of higher order processes and skills in reading and writing in Dutch and English. (pp 31-33). Den Haag: NWO/PROO.

Droop, M., Peters, S., & Wentink, H. (2004). Leesbegeleiding in ontwikkeling. In L. Verhoeven, & R. Voeten. (red.), Onderwijskunde in theorie en praktijk. Tilburg: Zwijsen.

Elsäcker, W. van. & Verhoeven, L. (2002).Sociocultural differences in reading skills, reading motivation, and reading strategies. In L. Verhoeven, C. Elbro, & P. Reitsma. (eds.), Precursors of functional literacy. (pp. 265-286). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Jongejan, W. & Wentink, H. (2008). Begeleiding van leerlingen met leesproblemen in de klas. In L. Verhoeven, & H. Wentink. (red.), Onderkenning en aanpak van leesproblemen en dyslexie (pp.117-134). Apeldoorn: Garant.

Kleef, M. van. & Tomesen, M. (2004). Strategisch lezen en schrijven binnen een betekenisvolle context. In L.Verhoeven, & R.Voeten (red.) Onderwijskunde in theorie en praktijk. Tilburg: Zwijsen.

Milliano, I. de., Droop, M., & Damhuis, R. (2006). Toevoeging spraak: steuntje in de rug of stoorzender in het leesproces van jonge lezers? In T. Koole & J. Nortier. (red.), Artikelen van de 5e Sociolinguïstische conferentie. Delft: Eburon.

Netten, A.R. (2012). Impact of PIRLS 2006 in the Netherlands. In: K. Schwippert. (eds.), Progress in Reading Literacy. The Impact of PIRLS 2006 in 13 countries. Berlin: Waxmann.

Netten, A.R., & Verhoeven, L. (2012). The Netherlands. In:  I. V.S. Mullis, M.O. Martin, C.A. Minnich, K.T. Drucker, & M.A. Ragan. (eds.), PIRLS 2011 Encyclopedia. Education Policy and Curriculum in Reading (pp. 421-433). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.

Steenbeek-Planting, E., Kleijnen, R., & Verhoeven, L. (2008). Aanpak van leesproblemen in het Nederlands en het Engels in het voortgezet onderwijs. In L. Verhoeven, & H. Wentink. (eds.), Onderkenning en aanpak van leesproblemen en dyslexie. (pp. 201-228). Antwerpen: Garant.

Verhoeven, L. (2001). Prevention of reading difficulties. (pp. 123-134). Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass.

Verhoeven, L. (2010). Language development and reading disabilities. In A. McGill-Franzen, & R.L. Allington. (eds.), Handbook of reading disability research. (pp. 36-44). New York: Routledge.

Verhoeven, L. (2010). Second language reading acquisition. In M.L. Kamil, P.D. Pearson, E.B. Moje, & P. Afflerbach. (eds.), Handbook of reading research. (pp. 661-683). New York: Taylor & Francis.

Vloedgraven, J.M.T., Keuning, J., & Verhoeven, L.T.W. (2010). Signalering van leesproblemen en dyslexie. In L.T.W. Verhoeven, F.N.K. Wijnen, & K.P. Bos. (eds.), Zorg om dyslexie. (pp. 61-76). Amntwerpen/Apeldoorn: Garant.

Wentink, H. (2001). Beter omgaan met verschillen in leesontwikkeling: leesproblemen opsporen en verhelpen volgens een protocol. In Handboek ‘Beter omgaan met verschillen’ (nr. 6). Alphen aan den Rijn: Samsom.

Wentink, H. (2004). Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie in de praktijk. In K.P. van den Bos, & L. Verhoeven. (red.), Leven met dyslexie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.