Nieuwsbrief

 

Aarnoutse, C. (2001). Tussendoelen gevorderde geletterdheid. Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, 4, 9-10.

Blauw, A. de. & Zandt, R. van het. (2000). Schoolspecifiek werken aan tussendoelen voor beginnende geletterdheid. Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, 3, 17-19.

Droop, M. & Van Elsäcker, W. (2012). Meer bereiken met minder leesstrategieën. Kinderen leren beter begrijpend lezen met Bliksem. Interview. Pulse primair onderwijs, januari 2012, 12-15.

Kleef, M. van. (2002). Met ‘Woeste Willem’ aan geletterdheid werken. Nieuwsbrief voor lerarenopleiders primair onderwijs Nederlands en Nederlands als tweede taal, 18-21.

Tomesen, M. (2000). ‘Kikker en pad’ als anker in groepen 1 en 2: Een voorbeeld van betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten. Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, 3, 12-14.