Publicaties in vakbladen

 

Aarnoutse, C. (2000). Leren lezen: Onderzoekers alleen weten er te weinig van. Leesgoed, 27, 19-22.

Aarnoutse, C. (2000). Veel oudere kleuters kunnen al lezen. Didaktief & School, 1-2, 20-21.

Aarnoutse, C. (2002). Tussendoelen gevorderde geletterdheid. Taal Lezen Primair, 7, 13-15.

Aarnoutse, C., Leeuwe, J. van., & Verhoeven, L. (2000). Ontwikkeling van beginnende geletterdheid. Pedagogische Studiën, 77, 307-325.

Blauw, A. de. (2000). Werken aan tussendoelen, geletterdheid in de onderbouw. Taal Lezen Primair, 1, 10-11.

Blauw, A. de. (2002). Met tussendoelen koersen op geletterdheid. De Wereld van het Jonge Kind, 29, 183-186.

Blauw, A. de., & Zandt, R. van het. (2004). Hoe werken aan gevorderde geletterdheid. Taal Lezen Primair, 12, 8-11.

Blonk, A. (2006). Dyslexpert. Een ondersteuning voor protocollair handelen bij leesproblemen. Taal Lezen Primair, 18, 19-20.

Boland, T. (2000). Tussendoelen beginnende geletterdheid. Lees/taalonderwijs in de onderbouw. De Wereld van het Jonge Kind, 27, 168-171.

Bosman, A.M.T., & Gijsel, M.A.R. (2007). Leeskilometers maken helpt! Ook bij leerlingen met een relatief zwak geheugen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2, 4–7.

Braams, T. (2005). Dyslectische kinderen leren lezen. Individuele, groepsgewijze en klassikale behandeling van leesproblemen. Taal Lezen Primair, 17, 14-15.

Bronkhorst, J. (2004). Lees mee dankzij ICT. Computers Op School, 16(5).

Droop, M., Peters, S., Aarnoutse, C., & Verhoeven, L. (2005). Effecten van stimulering van beginnende geletterdheid in groep 2. Pedagogische Studiën, 82(2), 160-180.

Droop, M.,  De Leeuw, L., & Segers, E. (2012). Van leren lezen naar lezen om te leren. Bliksemsnelle strategieën. Didaktief, special Taaltalent, 42(10), 12-13.

Druenen, M. van., Gijsel, M., & Scheltinga, F. (2011). Protocollen Leesproblemen en Dyslexie in een nieuw jasje. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2, 6-9.

Druenen, M.M. van., Steenbeek-Planting, E.G., & Kleijnen, R. (2007). Lees- en spellinginterventie in het praktijkonderwijs. De moeite waard! Remediaal, 1, 16-21.

Druenen, M.M. van., Steenbeek-Planting, E.G., & Kleijnen, R. (2007). Lees- en spellinginterventie in het praktijkonderwijs. De moeite waard! Remediaal, 1, 19-27.

Elsäcker, W. van. (2004). Lekker lezen in de leeshoek. Motiverend lezen vervangt het niveaulezen. Jeugd in School en Wereld, 88, 6-12.

Elsäcker, W. van. & Verhoeven, L. (2002). Interactief lezen en schrijven. Motiverende activiteiten voor de midden- en bovenbouw. Jeugd in School en Wereld, 86, 6-9.

Elsäcker, W. van. & Verhoeven, L. (2003). Leesvaardigheid, strategiegebruik en leesmotivatie een één- en meertalige leerlingen in groep 5 en 6. Pedagogische Studien, 80, 127-146.

Elsäcker, W. van., Droop, M., & Verhoeven, L. (2003). Het project monitoring. Begrijpend lezen in de zaakvakken. Taal Lezen Primair, 11, 1-3.

Elsӓcker, W. van, Druenen, M. van, & Droop, M. (2014). Leesmotivatie en –strategieën. Aandacht voor begrijpend lezen. JSW, 1, 18-21.

Emkow, G., Mulders, L., & Druenen, M. van (2011). Klaar voor de start? Op naar groep 3. Een voorschotbenadering voor kleuters. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 5, 26-29.

Gijsel, M. (2007). Voorspellen van leesproblemen. Kun je al voorspellingen doen in groep 2? JSW, 91(6), 41 – 43.

Gijsel, M., Tomesen, M., & Stolwijk, D. (2008). Op weg naar effectief leesonderwijs in de midden- en bovenbouw. Lezen wordt leuker en de prestaties gaan vooruit. Taal Lezen Primair, 2008 juni, 8-10.

Gijsel, M., & Graaf, J. de. (2009). Leren lezen met het digibord: De juf wordt er niet leuker van. Taal Lezen Primair, 2009 oktober, 3-5.

Goei, S.L., Druenen, M. van., Kleijnen, R., Steenbeek-Planting, E., & Peters, T. (2008). Functionele lees- en spellingontwikkeling als doorgaande lijn binnen het praktijkonderwijs. Remediaal, 1, 7-12.

Jongejan, W., Wentink, H., & Smits, A. (2007). Evidence based handelen: Leesinterventies in de klas. Taal Lezen Primair, 21, 7-9.

Kleef, M. van. (2005). Hé, de zon zit in zon-ne-bloe-men-zee! De wereld van het jonge kind, 2005 januari, 138-141.

Kleef, M. van. & Jenniskens, W. (2004). Veranderingen in het taal/leesonderwijs in groep 3. De Wereld van het Jonge Kind, 32, 198-201.

Kleef, M. van. & Tomesen, M. (2001). Interactieve leessituaties in de onderbouw. De Wereld van het Jonge Kind, 29, 106-109.

Kleef, M. van. & Tomesen, M. (2001). Leren lezen en schrijven omdat je snapt waarvoor je het kunt gebruiken! De Wereld van het Jonge Kind, 28, 196 – 200.

Kleef, M. van. & Tomesen, M. (2002). Geletterdheid in groep 1. De Wereld van het Jonge Kind, 29, 203-206.

Kleef, M. van. & Tomesen, M. (2003). Strategisch leren omgaan met teksten. Jeugd in School en Wereld, 87, 6-10.

Kleef, M. van. & Tomesen, M. (2004). Met jonge kinderen lezen en schrijven over… indianen. Jeugd in School en Wereld, 89, 6-9.

Kleef, M. van. & Weinberg, J. (2000). Lezen en schrijven met Sinterklaas. De Wereld van het Jonge Kind, 28, 84-87.

Kleijnen, R. & Henneman, K. (2005). Nú aan de slag met het protocol. Remediaal, 6, 3-5.

Koekebacker, E. (2005). ‘We hebben een luxe probleem’. Leesimpuls op Het Kompas. Taal Lezen Primair, 17, 8-9.

Korstanje, M. & Wentink, H. (2006). Gericht spelen met klanken en letters. De Wereld van het Jonge Kind, 34, 22-25.

Litjens, P. (2001). Integratie van lees- en zaakvakmethoden is nodig. Taal Lezen Primair, 18-19.

Mierlo, Y. van. (2005). Werken aan beginnende geletterdheid met De Leessleutel. Taal Lezen Primair, 16, 14-15.

Netten, A.R. (2008). Leesprestaties Nederlandse leerlingen groep 6 zeer goed. Taal Lezen primair, 2008 juni, 4-7.

Netten, A. & Strating, H. (2013). De PIRLS-onderzoeken toegelicht. Veerkracht, 10(2), 16-20.

Paternotte, A. & Wentink, H. (2008). Systematisch werken aan leren lezen. De toegang tot dyslexiezorg (interview). Balans Magazine, 21, 10-113.

Peeters, M. (2009c). Verwachtingen van ouders over toekomstige lees-en schrijfontwikkeling van hun kind met cerebrale parese. BOSK Magazine, 2, 22-23.

Peters, S., Blauw, A. de., Zandt, R. van het., & Droop, M. (2003). Evalueren met de tussendoelen beginnende geletterdheid. Jeugd in School en Wereld, 88, 20-24.

Ree, Y. van der. (2001). Protocol helpt bij het oplossen van leesproblemen. Uitleg, 17, 23-25.

Ree, Y. van der. (2001). Protocol helpt bij het oplossen van leesproblemen. Uitleg, 17(2), 23-25.

Ree, Y. van der. (2002). Spelenderwijs leren omgaan met geschreven taal. Uitleg, 2002(5), 21-23.

Ros, B. (2001). Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Tijdig signaleren is het halve werk. Ouders & School, 4, 6-7.

Schouten, E. (2001). Leesproblemen opsporen en aanpakken: Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 tot en met 4. Taal Lezen Primair, 4, 1-3.

Schouten, E. (2001). Naar interactief lees- en schrijfonderwijs. Taal Lezen Primair, 2001(04), 12-13.

Segers, P., Mommers, M., & Verhoeven, L. (2000). Beginnende geletterdheid. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 8, 131-134.

Smits, A. (2003). Leesbegeleiding in een doorgaande lijn. Taal Lezen Primair, 9, 6-7.

Steenbeek-Planting, E. (2005). Interventieprogramma Nederlands en Engels voor de brugklas. Remediaal, 6(5), 19-21.

Steenbeek-Planting, E.G. (2005). Interventieprogramma Nederlands en Engels voor de brugklas. Remediaal, 6, 19-21.

Steenbeek-Planting, E.G., & Kleijnen, R. (2007). Interventieprogramma Engels: een uitgelezen kans – een repliek. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 4, 16-21

Teunissen, C. & Bekebrede, J. (2010/2011). Lezen en schrijven met PrO-leerlingen: een nieuwe leergang. Remediaal, 2, 10-14.

Teunissen, C., Jongejan, W., & Steenbeek-Planting, E.G. (2012). Functioneel geletterd de wereld in: Interventie voor lezen en schrijven in het voortgezet onderwijs. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 20(2), 19-21.

Tomesen, M. & Kleef, M. van .(2002). Lezen en schrijven tot een uitdaging maken. Taal Lezen Primair, 6, 14-15.

Tomesen, M. & Kleef, M. van. (2001). Is er nog nieuws? Voorbeelden van lees- en schrijfroutines. De Wereld van het Jonge Kind, 29, 41-44.

Tomesen, M. & Kleef, M. van. (2002). Lezen en schrijven? Dat is denken! Jeugd in School en Wereld, 87, 27-30.

Tomesen, M. & Kleef, M. van. (2006). Lezen en schrijven in betekenisvolle contexten. Taal Lezen Primair, 19, 8-10.

Van Druenen, M., Teunissen, C., & Van Elsäcker, W. (2012). Niveauverschillen? (g)een probleem! Omgaan met verschillen in de groep. Taal Lezen Primair, 1, 19-21.

Verhoeven, L. & Aarnoutse, C. (2000). Thema: Ontwikkeling van geletterdheid. Pedagogische Studiën, 77, 278-393.

Vloedgraven, J. (2009). Vroegtijdige screening leesproblemen met screeningsinstrument beginnende geletterdheid. Taal lezen primair, 2009 oktober, 14-16.

Vloedgraven, J., Druenen, M. van., & Wentink, H. (2009). Naar een vroegtijdige onderkenning en aanpak van leesproblemen in het basisonderwijs. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 3, 14-17.

Wauters, L., Knoors, H., Aarnoutse, C., & Vervloed, M. (2001). Dove kinderen leren lezen: perspectieven van woordherkenningstraining. Pedagogische Studiën, 78, 256-270.

Wennekers, M. & Wentink, H. (2006). Goed leesonderwijs begint met goede instructie. Het Onderwijsblad,10/10, 36-37.

Wentink, H. (2001). Als lezen niet lukt. Didaktief & School, 5, 28-29.

Wentink, H. (2003). Beter leren lezen met een interactieve aanpak. Wereld van het Jonge Kind, 31, 38-41.

Wentink, H. (2003). Werken met het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Leesbegeleiding in beeld gebracht. JSW, 87/8, 12-15.

Wentink, H. & Hoogenboom, S. (2008). Gebruik van de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie op cluster 2 scholen. Van Horen Zeggen, 49, 10-14.

Wentink, H. & Peters, S. (2001). Geloven in wat je kunt, goed plannen en op tijd handelen. Protocol Leesproblemen en Dyslexie in de praktijk. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 9, 4-8.

Wentink, H. & Verhoeven, L. (2004). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5-8. Taal Lezen Primair, 14, 17.

Wentink, H., Wouters, E., Wennekers, M.C., Hertum, A. van., & Reuvekamp, E. (2006). Hoge verwachtingen leiden tot betere leesprestaties in het Speciaal Basisonderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 45, 182-191.

Wouters, E. (2005). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO. Taal Lezen Primair, 17, 4-5.

Wouters, E. & Wentink, H. (2006). Leeskilometers maken wordt weer leuk in sbo. Didactief, Special Interactief Taalonderwijs, 9, 4-5.