Zelfstandige publicaties

 

Aarnoutse, C. (2001). Leesstrategieën: to be or not to be? Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Aarnoutse, C. & Gerrits, J. (2001). Beginnende geletterdheid in longitudinaal perspectief. Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Proceedings van de 28ste Onderwijs Research Dagen 2001 Amsterdam. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Aarnoutse, C., Verhoeven, L., Zandt, R. van het., & Biemond, H. (2003). Tussendoelen gevorderde geletterdheid, leerlijnen voor groep 4 tot en met 8. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Blauw, A. de., Elenbaas, A., Zandt, R. van het., & Duerings, J. (2001). Tussendoelen beginnende geletterdheid; handreiking voor de implementatie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Blauw, A. de., Zandt, R. van het., Bronkhorst, J., Aarnoutse, C., & Verhoeven, L. (2000). Werken aan tussendoelen beginnende geletterdheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Bronkhorst, J. & Paus, H. (1998). MILE-Nederlands 1. Leesmotivatie bij begrijpend en studerend lezen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Bronkhorst, J. & Paus, H. (1999). Leesmotivatie bij begrijpend en studerend lezen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Bronkhorst, J., Paus, H., & Wentink, H. (1999). MILE-Nederlands 2. Omgaan met verschillen bij beginnende geletterdheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Droop, M., Elsäcker, W. van., Voeten, R. & Verhoeven, L. (2012). Effecten van de BLIKSEM-aanpak in groep 5 & 6 van het basisonderwijs. Nijmegen/Den Haag: Expertisecentrum Nederlands/HCO.

Elsäcker, W. van. (2002). Begrijpend lezen: Een onderzoek naar de invloed van strategiegebruik, leesmotivatie, vrijetijdslezen en andere factoren op het begrijpend lezen van eerste en tweede taalleerders in de middenbouw van het basisonderwijs. Amsterdam: Stichting Lezen.

Elsäcker, W. van. (2002). Development of reading comprehension: The engagement perspective – A study of reading comprehension, vocabulary strategy use, reading motivation and leisure time reading of third- and fourth-grade students from diverse backgrounds in the Netherlands. Nijmegen: KUN.

Elsäcker, W. van. & Biemond, H. (2001). Interactief lezen en schrijven in groep 4 tot en met 8, handreiking voor de implementatie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Elsäcker, W. van. & Verhoeven, L. (2001). Interactief lezen en schrijven: naar motiverend lees- en schrijfonderwijs in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Gijsel, M. & Tomesen, M. (2008). Leesarrangementen. Een project ter verbetering van het voortgezet technisch leesonderwijs. Onderzoeksverslag. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands

Gijsel, M., Scheltinga, F., Druenen, M. van., & Verhoeven, L. (2011a). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 3. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Gijsel, M., Scheltinga, F., Druenen, M. van., & Verhoeven, L. (2011b). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 4. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Keuning, J. (2008). Monitoring growth in reading and spelling: Applications of item response theory and covariance structure analysis. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Kleef, M. van. & Tomesen, M. (2002). Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw: prototypen voor het creëren van interactieve leessituaties en het ontlokken van (nieuw) schrijfgedrag. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Meelissen, M.R.M., Netten, A., Drent, M., Punter, R.A., Droop, M., & Verhoeven, L. (2012). PIRLS- enTIMSS-2011. Trends in leerprestaties in Lezen, Rekenen en Natuuronderwijs. Nijmegen: Radboud Universiteit, Enschede: Universiteit Twente.

Moerkerk, J. van., Schellings, G., & Aarnoutse, C. (2001). Leesstrategieën achterhalen met een klassikale toets. Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Netten, A.R. & Verhoeven, L. (2007). PIRLS 2006 Nationaal Rapport. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Nuyens, T. & Wentink, H. (2001). Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Handreiking voor de Implementatie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Papenburg, I., Aarnoutse, C., & Schellings, G. (2001). Strategieën bij goede en zwakke lezers. Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Paus, H. (2001). Aan de slag met kinderboeken. Een programma leesbevordering ten behoeve van Pabostudenten. Den Haag: Bilbion.

Punt, L. & De Krosse, H. (2012). Interactief lezen en schrijven (2012). Werken met tussendoelen in de onderbouw van het vo. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Schellings, G., Aarnoutse, C. & J. van Moerken (2001). Strategic reading in elementary school: What’s happening. Fribourg, Switzerland/ Aachen: Verlag Mainz.

Scheltinga, F., Druenen, M. van., Gijsel, M., & Verhoeven, L. (2011). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Scheltinga, F., Gijsel, M., Druenen, M. van., & Verhoeven, L. (2011). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 5-8. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Stolwijk, D. (2008). Een goede leesstart. Digitale implementatiekoffer Taalbeleid Onderwijsachterstanden. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Teunissen, C., Elsӓcker, W. van., & Druenen, M. van. (2012). Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven voor groep 4 t/m 8. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Tomesen, M. (2000). Het nieuwsprikbord. Een betekenisvolle aanleiding voor lees- en schrijfactiviteiten in groep 3. Bouwsteen voor interactief taalonderwijs nr. 3. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Tomesen, M. & Kleef, M. van. (2005). Strategisch lezen en schrijven met jonge kinderen. Prototypen voor lees- en schrijfonderwijs in betekenisvolle contexten. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Van Elsäcker, W., Droop, M., & Van Druenen, M. (2013). BLIKSEM. Een motiverende aanpak voor begrijpend lezen. Groep 6. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands, Den Haag: HCO, Rotterdam: Bazalt.

Van Elsäcker, W., Droop, M., Van Druenen, M., & Peeters, M. (2013). BLIKSEM. Een motiverende aanpak voor begrijpend lezen. Groep 5. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands, Den Haag: HCO, Rotterdam: Bazalt.

Van Elsäcker, W., Roeleveld, A., Van Druenen, M., & Droop, M. (2013). Oefenteksten en toetsen voor begrijpend lezen (cd-rom). Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands, Den Haag: HCO, Rotterdam: Bazalt.

Van Elsäcker, W., Van Druenen, M., & Droop, M. (2013). BLIKSEM. Een motiverende aanpak voor begrijpend lezen. Groep 7. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands, Den Haag: HCO, Rotterdam: Bazalt.

Van Elsäcker, W., Van Druenen, M., & Droop, M. (2013). BLIKSEM. Een motiverende aanpak voor begrijpend lezen. Groep 8. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands, Den Haag: HCO, Rotterdam: Bazalt.

Verhoeven, L. & Ven, H. van de. (2001). Vroege onderkenning en aanpak van leesproblemen. Leuven: Garant.

Verhoeven, L. & Ven, H. van de. (2002). Interventie bij beginnende leesproblemen. Evaluatie van het ELLO-project. Leuven – Apeldoorn: Garant.

Verhoeven, L. & Wentink, H. (2008). Onderkenning en aanpak van leesproblemen en dyslexie. Antwerpen: Garant.

Verhoeven, L., Aarnoutse, C. (red.), Blauw, A. de., Boland, T., Vernooij, K., & Zandt, R. van het. (1999). Tussendoelen beginnende geletterdheid: Een leerlijn voor groep 1 tot en met 3. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Wentink, H. (2002). Werken met het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Wentink, H., & Verhoeven, L. (2001). Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Wentink, H. & Verhoeven, L. (2003). Protocol Leesproblemen en Dyslexie (vierde herziene druk). Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Wentink, H. & Verhoeven, L. (2003). Werken met het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Wentink, H., Verhoeven, L., & Druenen, M. van. (2008). Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Wentink, H., Wouters, E., & Hertum, A. van. (2006). Stimuleringsprogramma Lezen uitgaande van Instructie en Motivatie. Het SLIM-programma. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Zwets, M., Wentink, H., & Hoogenboom, S. (2008). Werk aan de winkel! Een inventarisatie van het leesonderwijs op cluster-4-scholen. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.