Mondelinge taal

Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan goed onderwijs in mondelinge taalvaardigheid. Dat doen we vanuit onze visie dat kinderen zich spreek- en luistervaardigheden het beste eigen maken door de taal in een betekenisvolle context te gebruiken. In de publicaties Mondelinge communicatie: drie werkwijzen voor mondelinge taalontwikkeling en Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid vindt u handreikingen voor de stimulering van mondelinge taalvaardigheid.

Klik hier om naar de algemene onderzoekspagina te gaan.
Onderaan de pagina staat een link naar het  overzicht met alle publicaties van het Expertisecentrum Nederlands.