Bijdragen aan bundels

 

Beek, A. van der & Damhuis, R. (2003). Interactie in de kleine kring. Doelen en onderzoeksresultaten middellange termijn. In: T. Koole, G. Nortier & B. Tahitu. (eds.), Artikelen van de Vierde Sociolinguïstische Conferentie. Delft: Eburon.

Blauw, A. de., & Damhuis, R. (2006). CombiList Team Training voor leerkrachten. In: Ebbers, D. (2006). (red.), Retoriek en praktijk van het moedertaalonderwijs. Een selectie uit de 19e Conferentie Het Schoolvak Nederlands (pp 1-11). Gent: Academia Press.

Damhuis, R. (2000). A Different Teacher Role in Language Arts Education: Interaction in a Small Circle With Teacher. (pp 243-264). Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Ass.

Damhuis, R., & Litjens, P. (2002). Taal leren door interactie; geldt dat ook voor rekentaal? (pp. 89-121). Utrecht: Freudenthal Instituut.

Jansen, C., Damhuis, R., & Blauw, A. de. (2006). Kunnen leidsters en leerkrachten hun interactievaardigheden veranderen? In T. Koole, J. Nortier, & B. Tahitu (eds.), Artikelen van de Vijfde Sociolinguïstische Conferentie. (pp. 267-280). Delft: Eburon.

Verhoeven, L. (2001). Development of narrative production in a multilingual context. (pp. 1-14). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Verhoeven, L., Segers, E., Bronkhorst, J., & Boves, L. (2006). Toward interactive literacy education in the Netherlands. In M.C. McKenna, L.D. Labbo, R.D. Kieffer, & D. Reinking. (eds.), International handbook of literacy and technology. (pp. 41-53). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.