Nieuwsbrief

 

Blauw, A. de. & Damhuis, R. (2004). Een goed gesprek: taalontwikkeling door interactie. Nieuwsbrief Kaleidoscoop, jan 2004, 4.

Damhuis, R., Litjens, P. (2000). Spreken is zilver: veertig aandachtspunten voor een beter gesprek in de klas. Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, 2(5), 4-6.

Damhuis, R., Luijckx, M., & Erkens, C. (2000). Samen denken en praten: ervaringen en inbedding. Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, 3, 4-5.

Damhuis, R., Radovich, C., & Pompert, B. (2000). Van frontaal naar tweetallen: gesprekken om te leren. Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, 8-Sep.

Damhuis, R., Radovich, C., Dijk, E. & Pompert, B. (2001). Al pratend op onderzoek gaan. Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, 4, 22-23.

Gijsel , M. (2012). Het stimuleren van mondelinge taalvaardigheid op de basisschool: tien aanbevelingen voor effectief onderwijs. Beter Begeleiden Digitaal, digitale nieuwsbrief van de LBBO, september 2012.

Karelse, A., Zielhorst, A., Beek, A. van der., & Hoff, M. van ‘t. (2001). Het gelijkwaardige gesprek. Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, 4, 24-25.

Litjens, P. (2000). De wandelende tak. Verhalen vertellen door kinderen. Nieuwsbrief Expertisecentrum Nederlands, 5-7.