Publicaties in vakbladen

 

Aarnoutse, C. & Verhoeven, L. (2000). Interactief taalonderwijs. Taal Lezen Primair, 2000/03, 4-5.

Beek, A. van der. & Damhuis, R. (2002). Jong beginnen met complexe taal. Samen doordenken en praten in de kleine kring. Jeugd in School en Wereld, 86, 32-35.

Biemond, H. & Förrer, M. (2000). Interactief taalonderwijs, implementatie staat op stapel. Basisschoolmanagement, 13, 26-31.

Biemond, H., Hillen, J., & Verhoeven, L. (2006). Er zit pit in. Evaluatieonderzoek naar Programma Interactief Taalonderwijs. Taal Lezen Primair, 18, 11-14.

Blauw, A. de. (2000). Interactie stimuleert taalontwikkeling; succesvolle voorschoolse ontwikkelingsprogramma’s. Triangel, tijdschrift voor sociaal-pedagogisch werk, 16(4), 27-31.

Blauw, A. de. (2001). Waar groeit de taal? Interactiestrategieën in de voor- en vroegschoolse educatie. Taal Lezen Primair, 5, 7-10.

Blauw, A. de. & Damhuis, R. (2005). Werken met combilist. Instrument voor taalontwikkeling via interactie van peuter tot groep 8. Taal Lezen Primair, 16, 6-8.

Damhuis, R. & Blauw, A. de. (2006). Gesprekken zijn de spil. Didactief, Special Interactief Taalonderwijs, 9(10), 10.

Damhuis, R. & Blauw, A. de. (2006). Leerlingen aan de praat krijgen: waarom en hoe? Over het interactiegedrag van onderwijsgevenden. VONK, 35(4), 3-17.

Damhuis, R. & Blauw, A. de. (2006). Meer plek voor het gesprek. Taalontwikkeling en interactie. De wereld van het jonge kind, 33, 313-316.

Damhuis, R. & Blauw, A. de. (2007). Een praktijkvoorbeeld van interactie bij natuur- en techniekonderwijs: ‘Dan denken mijn hersenen: iemand praat tegen mij’. Taal Lezen Primair, 22, 7-9.

Damhuis, R. & Litjens, P. (2001). Echte gesprekken: Hoe voer je ze uit en hoe voer je ze in? Taal Lezen Primair, 2001/01, 4-5.

Damhuis, R. & Litjens, P. (2003). Drie werkwijzen voor mondelinge communicatie. Taal Lezen Primair, 10, 17-19.

Damhuis, R. & Pompert, B. (2000). Gesprekken om te leren: tweetalgesprekken dienen een dubbel doel. Basisontwikkeling, 2000 oktober, 14-16.

Damhuis, R. & Pompert, B. (2000). Tweetalgesprekken dienen een dubbel doel. Taal Lezen Primair, 2, 4-5.

Damhuis, R. & Pompert, B. (2001). Werken aan mondelinge taalvaardigheid (2) – Gesprekken om te leren. De Wereld van het Jonge Kind, 28, 132-137.

Damhuis, R. Blauw, A. de. (2005). Een goed gesprek: iedere leidster of leerkracht kan het leren. Zone, 3, 4-7.

Damhuis, R., Litjens, P. & Schripsema, H. (2001). Aan de praat ‘Goede gesprekken in de basisschoolklas’. MOER, 5(6), 322-339.

Damhuis, R., Litjens, P., Schripsema, H., & Moggré, R. (2001). Werken aan mondelinge taalvaardigheid (3) – Kinderen vertellen verhalen. De Wereld van het Jonge Kind, 28, 218 – 221.

Droop, M., Peters, S. & Rambelje, M. de la. (2002). Stimulering van interactief taalonderwijs in groep 2. De Wereld van het Jonge Kind, 29, 136-140.

Droop, M., Peters, S., Aarnoutse, C., & Verhoeven, L. (2002). Interactief taalonderwijs in groep 2: wat zijn de effecten? Taal Lezen Primair, 8, 11-13.

Feiter, R. de. (2003). Prikkelende vragen tijdens het voorlezen. Toon, 6, 6-7.

Gijsel, M. & Druenen, M. van. (2011). Opbrengstgericht aan de slag met mondelinge taalvaardigheid. JSW, 10, 42-45.

Gijsel, M. & van Druenen, M. (in druk). Opbrengstgericht aan de slag met mondelinge taalvaardigheid. Themanummer Jeugd in School en Wereld.

Hest, J. van. (2002). De verteltafel in vogelvlucht. Taal Lezen Primair, 7, 8-9.

Hillen, J. & Bontje, D. (2008). Juf, waar woont jouw huis? – De Taallijn op de Pabo. JSW, 2008(5), 14-17.

Hillen, J. & Visser, R. (2007). De Taallijn voor groep 1 en 2. JSW, 91, 6-9.

Karelse, A., Seters, A. van., & Damhuis, R. (2001). Werken aan mondelinge taalvaardigheid (4)- Interactie in de kleine kring – praten over het gesprek. De Wereld van het Jonge Kind, 28, 247-250.

Litjens, P. & Damhuis, R. (2003). Verhalen vertellen. Praktijkblad bij Toon, 6, bijlage.

Litjens, P. & Schripsema, H. (2001). Verhalen vertellen. VONK, 30(5), 13-24.

Litjens, P. Schripsema, H., Damhuis, R., & Moggré, R. (2001). Werken aan mondelinge taalvaardigheid (3)- Kinderen vertellen verhalen. De Wereld van het Jonge Kind, 28, 218-221.

Peters, S., Stoep, J., & Elsäcker, W. van. (2005). Interactieve taalstimulering voor peuters en kleuters. Jeugd in School en Wereld, 89, 32-36.

Schouten, E. (2002). “Je moet van je juffengedrag af”. Interactie in de kleine kring, samen denken en praten. Taal Lezen Primair, 6, 18-19.

Schouten, E. (2002). “Wie zit er vandaag in de vertelstoel?” Leerlingen vertellen verhalen volgens vast ritueel. Taal Lezen Primair, 7, 1-3.

Schouten, E. (2004). Leerkrachtvaardigheden, daar draait het om. De implementatie van interactief taalonderwijs. Taal Lezen Primair, 12, 15-17.

Simkens, H., & Verhoeven, L. (2000). Auditieve vaardigheden bij kinderen. Van Horen Zeggen, 41, 13-16.

Stoep, J. & Beek, A. van der. (2005). Pratende peuters en kleuters in de Z@ppflat. Taal Lezen Primair, 15, 1-3.

Stoep, J. & Corvers, J. (2004). Praten rondom prentenboeken in peuterspeelzalen. De Wereld van het Jonge Kind, 31, 140-142.

Stoep, J. & Elsäcker, W. van. (2004). Interactief voorlezen aan peuters: interactief! Taal Lezen Primair, 13, 1-3.

Tomesen, M. & Wijskamp, I. (2007). Mondelinge taalvaardigheid stimuleren in groep 1 t/m 8. Taal Lezen primair, 21, 1-3.

Van Druenen, M. & Gijsel, M. (2012). Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid. Taal Lezen Primair, 1, 22-23.

Zielhorst, A., Damhuis, R., & Litjens, P. (2000). Taalontwikkeling: Interactie in de kleine kring. De Wereld van het Jonge Kind, 28, 100-104.