Schrijven

Met functionele, betekenisvolle schrijfactiviteiten worden kinderen zich bewust van de functies van geschreven taal en leren ze taal te gebruiken waarvoor taal bedoeld is: communiceren. Vanuit deze visie werkt het Expertisecentrum Nederlands aan goed schrijfonderwijs. In de boeken Interactief lezen en schrijven en Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven vindt u handreikingen voor functioneel en betekenisvol schrijfonderwijs.

Klik hier om naar de algemene onderzoekspagina te gaan.
Onderaan de pagina staat een link naar het  overzicht met alle publicaties van het Expertisecentrum Nederlands.