Publicaties in vakbladen

 

Aarnoutse, C. (2002). Tussendoelen gevorderde geletterdheid. Taal Lezen Primair, 7, 13-15.

Aarnoutse, C., Leeuwe, J. van., & Verhoeven, L. (2000). Ontwikkeling van beginnende geletterdheid. Pedagogische Studiën, 77, 307-325.

Blauw, A. de. (2000). Werken aan tussendoelen, geletterdheid in de onderbouw. Taal Lezen Primair, 1, 10-11.

Blauw, A. de. (2002). Met tussendoelen koersen op geletterdheid. De Wereld van het Jonge Kind, 29, 183-186.

Blauw, A. de., & Zandt, R. van het. (2004). Hoe werken aan gevorderde geletterdheid. Taal Lezen Primair, 12, 8-11.

Boland, T. (2000). Tussendoelen beginnende geletterdheid. Lees/taalonderwijs in de onderbouw. De Wereld van het Jonge Kind, 27, 168-171.

Boxel, N. van., Peters, S., & Droop, M. (2002). Oefenen in reflecteren door verhalen te schrijven. De Wereld van het Jonge Kind, 30, 28-31.

Droop, M., Peters, S., Aarnoutse, C., & Verhoeven, L. (2005). Effecten van stimulering van beginnende geletterdheid in groep 2. Pedagogische Studiën, 82(2), 160-180.

Druenen, M.M. van., Steenbeek-Planting, E.G., & Kleijnen, R. (2007). Lees- en spellinginterventie in het praktijkonderwijs. De moeite waard! Remediaal, 1, 16-21.

Druenen, M.M. van., Steenbeek-Planting, E.G., & Kleijnen, R. (2007). Lees- en spellinginterventie in het praktijkonderwijs. De moeite waard! Remediaal, 1, 19-27.

Elsäcker, W. van., & Verhoeven, L. (2002). Interactief lezen en schrijven. Motiverende activiteiten voor de midden- en bovenbouw. Jeugd in School en Wereld, 86, 6-9.

Elsäcker, W. van., Druenen, M. van., M. & Teunissen, C. (2013). Opbrengstgericht werken aan schrijven, dat kan! Taal lezen primair,  1, 12-14.

Franssen, H., & Aarnoutse, C. (2003). Schrijfonderwijs in de praktijk. Pedagogiek, 23, 185-198.

Gijsel, M., Schuurs, U., & Bruggink, M. (2010). Kansen voor schrijfonderwijs: onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden. Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs, 1(2), 29-30.

Goei, S.L., Druenen, M. van., Kleijnen, R., Steenbeek-Planting, E., & Peters, T. (2008). Functionele lees- en spellingontwikkeling als doorgaande lijn binnen het praktijkonderwijs. Remediaal, 1, 7-12.

Haarink, J., & Bronkhorst, J. (2004). Reageren kun je leren. Leren schrijven met de interactieve kinderkrant. Jeugd in School en Wereld, 88, 6-11.

Hell, J. van., & Bosman, A. (2002). Stellen en spellen. Recente bevindingen van een geïntegreerde aanpak. Taal Lezen Primair, 6, 12-13.

Herder, A. (2005). Schrijven om te leren. Taal Lezen Primair, 16, 18-20.

Kleef, M. van. (2005). Hé, de zon zit in zon-ne-bloe-men-zee! De wereld van het jonge kind, 2005 januari, 138-141.

Kleef, M. van., & Tomesen, M. (2000). Procesgericht schrijven in de praktijk. Taal Lezen Primair, 2000(10), 17-19.

Kleef, M. van., & Tomesen, M. (2001). Leren lezen en schrijven omdat je snapt waarvoor je het kunt gebruiken! De Wereld van het Jonge Kind, 28, 196 – 200.

Kleef, M. van., & Tomesen, M. (2002). Geletterdheid in groep 1. De Wereld van het Jonge Kind, 29, 203-206.

Kleef, M. van., & Tomesen, M. (2004). Met jonge kinderen lezen en schrijven over… indianen. Jeugd in School en Wereld, 89, 6-9.

Kleef, M. van., & Weinberg, J. (2000). Lezen en schrijven met Sinterklaas. De Wereld van het Jonge Kind, 28, 84-87.

Korstanje, M., & Wentink, H. (2006). Gericht spelen met klanken en letters. De Wereld van het Jonge Kind, 34, 22-25.

Krikhaar, E., & Bruggink, M. (2011). Feedback geven op teksten van leerlingen. Taal Lezen Primair, 2, 13-15.

Mierlo, Y. van. (2005). Werken aan beginnende geletterdheid met De Leessleutel. Taal Lezen Primair, 16, 14-15.

Peeters, M. (2009c). Verwachtingen van ouders over toekomstige lees-en schrijfontwikkeling van hun kind met cerebrale parese. BOSK Magazine, 2, 22-23.

Peters, S., Blauw, A. de., Zandt, R. van het., & Droop, M. (2003). Evalueren met de tussendoelen beginnende geletterdheid. Jeugd in School en Wereld, 88, 20-24.

Schouten, E. (2001). Naar interactief lees- en schrijfonderwijs. Taal Lezen Primair, 2001(04), 12-13.

Segers, P., Mommers, M., & Verhoeven, L. (2000). Beginnende geletterdheid. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 8, 131-134.

Smedts, L. & Scharten, R. (2013). Wie niet waagt, wie niet deert, of zoiets. Taalidentiteit en taalbewustzijn op het mbo. Profiel, 22(3), 34-35.

Teunissen, C. & Bekebrede, J. (2010/2011). Lezen en schrijven met PrO-leerlingen: een nieuwe leergang. Remediaal, 2, 10-14.

Teunissen, C., Jongejan, W., & Steenbeek-Planting, E.G. (2012). Functioneel geletterd de wereld in: Interventie voor lezen en schrijven in het voortgezet onderwijs. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 20(2), 19-21.

Tomesen, M., & Kleef, M. van .(2002). Lezen en schrijven tot een uitdaging maken. Taal Lezen Primair, 6, 14-15.

Tomesen, M., & Kleef, M. van. (2001). Is er nog nieuws? Voorbeelden van lees- en schrijfroutines. De Wereld van het Jonge Kind, 29, 41-44.

Tomesen, M., & Kleef, M. van. (2002). Lezen en schrijven? Dat is denken! Jeugd in School en Wereld, 87, 27-30.

Tomesen, M., & Kleef, M. van. (2006). Lezen en schrijven in betekenisvolle contexten. Taal Lezen Primair, 19, 8-10.

Van Druenen, M., Teunissen, C., & Van Elsäcker, W. (2012). Niveauverschillen? (g)een probleem! Omgaan met verschillen in de groep. Taal Lezen Primair, 1, 19-21.

Verhoeven, L., & Aarnoutse, C. (2000). Thema: Ontwikkeling van geletterdheid. Pedagogische Studiën, 77, 278-393.