Zelfstandige publicaties

 

Aarnoutse, C., & Gerrits, J. (2001). Beginnende geletterdheid in longitudinaal perspectief. Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Proceedings van de 28ste Onderwijs Research Dagen 2001 Amsterdam. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Aarnoutse, C., Verhoeven, L., Zandt, R. van het., & Biemond, H. (2003). Tussendoelen gevorderde geletterdheid, leerlijnen voor groep 4 tot en met 8. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Blauw, A. de., Elenbaas, A., Zandt, R. van het., & Duerings, J. (2001). Tussendoelen beginnende geletterdheid; handreiking voor de implementatie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Blauw, A. de., Zandt, R. van het., Bronkhorst, J., Aarnoutse, C., & Verhoeven, L. (2000). Werken aan tussendoelen beginnende geletterdheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Bronkhorst, J., Paus, H., & Wentink, H. (1999). MILE-Nederlands 2. Omgaan met verschillen bij beginnende geletterdheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Elsäcker, W. van., & Biemond, H. (2001). Interactief lezen en schrijven in groep 4 tot en met 8, handreiking voor de implementatie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Elsäcker, W. van., & Verhoeven, L. (2001). Interactief lezen en schrijven: naar motiverend lees- en schrijfonderwijs in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Keuning, J. (2008). Monitoring growth in reading and spelling: Applications of item response theory and covariance structure analysis. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Kleef, M. van., & Tomesen, M. (2002). Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw: prototypen voor het creeren van interactieve leessituaties en het ontlokken van (nieuw) schrijfgedrag. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Punt, L. & De Krosse, H. (2012). Interactief lezen en schrijven (2012). Werken met tussendoelen in de onderbouw van het vo. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Teunissen, C., Elsӓcker, W. van., & Druenen, M. van. (2012). Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven voor groep 4 t/m 8. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Tomesen, M. (2000). Het nieuwsprikbord. Een betekenisvolle aanleiding voor lees- en schrijfactiviteiten in groep 3. Bouwsteen voor interactief taalonderwijs nr. 3. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Tomesen, M., & Kleef, M. van. (2005). Strategisch lezen en schrijven met jonge kinderen. Prototypen voor lees- en schrijfonderwijs in betekenisvolle contexten. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Verhoeven, L., Aarnoutse, C. (red.), Blauw, A. de., Boland, T., Vernooij, K., & Zandt, R. van het. (1999). Tussendoelen beginnende geletterdheid: Een leerlijn voor groep 1 tot en met 3. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.