Bijdragen aan bundels

 

Aarnoutse, C., Leeuwe, J. van., & Verhoeven, L. (2001). Early literacy from a longitudinal perspective. Aachen: Verlag Mainz.

Damhuis, R., & Litjens, P. (2002). Taal leren door interactie; geldt dat ook voor rekentaal? (pp. 89-121). Utrecht: Freudenthal Instituut.

Schaufeli, A., & Droop, M. (2008). Werken met een kennisbasis voor Nederlands en diversiteit. In S. van Hooren, & A. Mottart. (red), 22e Conferentie Het Schoolvak Nederlands. (pp.214-219). Gent: Academia Press.

Segers, E., Peeters, M., Strating, H., Teunissen, C., & Verhoeven, L. (2011). Effects of a digital learning environment on knowledge and attitude of student teachers. In M.J. de Vries, H. van Keulen, S. Peters, & J. Walma van der Molen. (eds.), Professional development for primary teachers in science and technology; the Dutch VTB-Pro project in an international perspective. (pp. 265-276). Rotterdam: Sense Publishers.