Publicaties in vakbladen

 

Berg, F. van de. (2004). Op school doen we dat heel anders, het nieuwe rekenen. J/M vakblad voor ouders, 8, 26-30.

Bruggink, M., Druenen, M. van & Teunissen, C. (2015). Excellente leerlingen uitdagen. Werken met een persoonlijk onderzoeksdossier. JSW, 8, 38-41.

Damhuis, R., & Blauw, A. de. (2007). Een praktijkvoorbeeld van interactie bij natuur- en techniekonderwijs: ‘Dan denken mijn hersenen: iemand praat tegen mij’. Taal Lezen Primair, 22, 7-9.

Damhuis, R., Droop, M., & Segers, E. (2006). Met webquests op onderzoek uit. Taal en geschiedenis profiteren van elkaar. Didaktief, Special Interactief Taalonderwijs, 2006 november, 8-9.

Droop, M., Damhuis, R., & Segers, E. (2006). Taal & zaakvakken met webquests. Taal Lezen primair, 2006 juni, 4-5.

Elsäcker, W. van., & Bruggink, M. (2007). De doorgaande Taallijn in groep 3 en 4: Zie je ze vliegen? Taal Lezen Primair, 22, 13-15.

Elsäcker , W. van., & Droop, M. (2011).  Zaakvakken en taal. JSW, 95(10), 6-9.

Elsäcker, W. van., & Droop, M. (2010). Zaakvakken goed voor taalontwikkeling. Taal lezen primair, 3, 10.

Elsäcker, W. van., Droop, M., & Verhoeven, L. (2003). Het project monitoring. Begrijpend lezen in de zaakvakken. Taal Lezen Primair, 11, 1-3.

Gijsel, M. & Berends, R. (2012). Techniek als taalvoertuig. Didactief, nov. 2012, 28-29

Krosse, H. de. (2009). Katernen bij het Protocol Dyslexie VO: de bal ligt bij de vakdocent. Remediaal, 9/4, 11­12.

Kleemans, M.A.J., Segers, P.C.J., & Verhoeven, L. (2010). De rol van taal bij rekenontwikkeling. De Wereld van het Jonge Kind, 37, 20-23.

Litjens, P. (2001). Integratie van lees- en zaakvakmethoden is nodig. Taal Lezen Primair, 18-19.

Segers E., & Blijleven, P. (2004). WebQuests en het maken van werkstukken. Jeugd in School en Wereld, 89(2), 6-9.