Taal en ICT

Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan het effectief inzetten van ICT in het taalonderwijs. Uitgangspunt is dat ICT een meerwaarde heeft, doordat de ICT-toepassing een beroep doet op (andere) taalvaardigheden van leerlingen. Een belangrijke uitgave rondom dit thema is Werken aan taal met gebruik van tussendoelen en ICT.

Klik hier om naar de algemene onderzoekspagina te gaan.
Onderaan de pagina staat een link naar het  overzicht met alle publicaties van het Expertisecentrum Nederlands.