Publicaties in vakbladen

 

Bakker, P. (2007). In gesprek met Dr. Susan Goldman: “Kenniseconomie en internet vergen meer van taalonderwijs”. Taal Lezen Primair, 21, 14.

Beek, A. van der., & Bronkhorst, J. (2009). Mijn Eigen Woordenboek. Leerlingen maken nu hun eigen (afgeschermd) woordenboek. Taal Lezen Primair, 2, 3-4.

Blauw, A. de., & Duerings, J. (2003). Kan het ook met digitale prentenboeken. Taal Lezen Primair, 11, 8-11.

Broekhof, K., Hillen, J., & Linden, E. van der. (2009). Zelf digitale boeken maken. Het digitale boek, een krachtig hulpmiddel bij taalontwikkeling. Taal Lezen Primair, 2, 25-26.

Bronkhorst, J. (2000). Schoolkranten op internet. Computers Op School, 12(9).

Bronkhorst, J. (2001). Digitale portfolio’s. Computers Op School, 13(8).

Bronkhorst, J. (2001). Dyslexie en ICT. Computers Op School, 13(9).

Bronkhorst, J. (2001). Maak je eigen e-zine. Computers Op School, 13(6).

Bronkhorst, J. (2003). Doe meer met de kinderkrant… Jeugd in School en Wereld, 87, 25-28.

Bronkhorst, J. (2003). E-dactiek: blitse en rijke didactiek voor leren met ict komt langzaam uit de mist. VELON, 24(3).

Bronkhorst, J. (2003). Haarlemmerolie. De herontdekking van het portfolio. Computers Op School, 15(10).

Bronkhorst, J. (2003). Je computer als leesmoeder. Computers Op School, 15(1).

Bronkhorst, J. (2003). Up & Go! Nog in de luiers en nu al digitaal. Computers Op School, 15(7).

Bronkhorst, J. (2004). Communities of Practice. Computers op School, 16(3).

Bronkhorst, J. (2004). Lees mee dankzij ICT. Computers Op School, 16(5).

Bronkhorst, J. (2004). Van didactiek en de dingen die niet voorbijgaan. Computers Op School, 16(1).

Bronkhorst, J. (2005). Onze kamer staat in de peuterspeelzaal… Peuters en ICT. Taal Lezen Primair, 15, 11-12.

Bronkhorst, J. (2006). ICT bereidt pabo-student beter voor op de praktijk. Didactief, 9, 11.

Bronkhorst, J. (2006). Werken met een Wiki. JSW, 91, 3.

Bronkhorst, J. (2007). Digitale duidelijkheid kan heel flexibel zijn. @Pulse, 1, 8-11.

Bronkhorst, J., Kamphuis, C., & Veneman M. (2007). Hé, daar heb je mama. Ouders en leerkrachten werken met de webcam. JSW, 91, 16-19.

Bronkhorst, J., & Koertshuis, E. (2007). Een pleidooi voor ICT in het Jenaplanonderwijs. Mensenkinderen 105, 2007 januari.

Bronkhorst, J., & Stellingwerf, B. (2000). De nieuwe Melkweg, een (digi)taalgemeenschap voor kinderen. Leesgoed, 2000/04, 73-74.

Bronkhorst, J., & Zadelhorst, T. van. (2003). Stop de persen! Computers op School, 15, 10.

Bronkhorst, J., Zadelhoff, T. van., & Franquinet, R. (2003). Blijf in de buurt. Omgevingsonderwijs. Computers Op School, 15(6).

Bruggink, M., Brummelhuis, M. ten., Schuurs, U., & Prins, S. (2011). Taalstimulering met serious games. Op pad met Haas. De wereld van het jonge kind, 38(10), 34-36.

Bruggink, M., & Gijsel, M.A.R. (2009). Mijn naam is Haas. Taal stimuleren bij kleuters door educatieve computerspellen. De Wereld van het Jonge Kind, 36, 14-17.

Damhuis, R., Droop, M., & Segers, E. (2006). Met webquests op onderzoek uit. Taal en geschiedenis profiteren van elkaar. Didaktief, Special Interactief Taalonderwijs, 2006 november, 8-9.

Droop, M., Damhuis, R., & Segers, E. (2006). Taal & zaakvakken met webquests. Taal Lezen primair, 2006 juni, 4-5.

Droop, M., Damhuis, R., & Segers, E. (2006). Webquests bieden houvast bij het zoeken van informatie op internet. Vonk, 36(2), 21-35.

Droop, M., Segers, E., & Blijleven, P. (2011) Wat weten we over… Webquests? Onderzoeksreeks, nr. 13. Zoetermeer: Kennisnet.

Duerings, J., & Kamphuis, C. (2007). Een digitale werkplaats in een digitaal universum. Taal Lezen Primair, 21, 17-18.

Gijsel, M., & Graaf, J. de. (2009). Leren lezen met het digibord: De juf wordt er niet leuker van. Taal Lezen Primair, 2009 oktober, 3-5.

Haarink, J., & Bronkhorst, J. (2004). Reageren kun je leren. Leren schrijven met de interactieve kinderkrant. Jeugd in School en Wereld, 88, 6-11.

Molen-Ruijs, K. van der., & Droop, M. (2006). Een educatieve speurtocht op internet. WebQuest. Taal Lezen Primair, 18, 4-5.

Segers E., & Blijleven, P. (2004). WebQuests en het maken van werkstukken. Jeugd in School en Wereld, 89(2), 6-9.

Segers, P., Mommers, M., & Verhoeven, L. (2000). Vroegtijdig remediëren met een adaptief computerprogramma. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 8, 30-33.

Segers, E., & Verhoeven, L. (2001). Stimulering van het fonologisch bewustzijn van kleuters met ernstige spraak-/ taalproblemen door middel van educatieve software. Van Horen Zeggen, 42, 4-7.

Segers, E., Verhoeven L., Boot, I., Berkers, I., & Vermeer, A. (2001). Effectiviteit van een softwareprogramma ter bevordering van de woordenschat van allochtone kleuters. Pedagogische Studiën, 78(5), 287-297.

Stellingwerf, B., & Bronkhorst, J. (2000). Melkweg een (digi)taalgemeenschap voor kinderen. Leesgoed, 2000(04), 73-74.

Wauters, L., Knoors, H., Aarnoutse, C., & Vervloed, M. (2001). Computerondersteunende training van woordherkenning bij dove kinderen. Van Horen Zeggen, 42, 12-17.