Zelfstandige publicaties

 

Broekhof, K., Hillen, J., Linden, E. van der., Pecht, A., & Hermans, L. (2008). Digitale boeken zelf maken en gebruiken in de groep. Utrecht/Nijmegen: Sardes/Expertisecentrum Nederlands.

Bronkhorst, J. (2002). Basisboek ICT-didactiek. Baarn: Hbuitgevers.

Bronkhorst, J. (2009) Lehrer Handbuch My own dictionary. Handleiding in het kader van het Viseus project. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Bronkhorst, J.(2009). Die Entwicklung des eLearnings. In H. Eichelberger. (red.), Unterrichtsentwicklung via eLearning. (pp. 25-45). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag

Bronkhorst, J., & Förrer, M. (2002). De kinderkrant. Bouwsteen voor interactief taalonderwijs nr. 7. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Bronkhorst, J., & Paus, H. (2004). Nieuwe ontwikkelingen op de pabo: taalcoordinator en e-learning. Onderwijskunde in theorie en praktijk. Tilburg: Zwijsen.

Bronkhorst, J., Verhoeven, L., & Biemond, H.(2009). Werken aan taal met gebruik van tussendoelen en ICT. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Bruggink, M., & Gijsel, M. (2008). Onderzoek naar het taalgebruik van taalzwakke kinderen tijdens het spelen van de game Mijn naam is Haas. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Smeets, J., & Kleijnen, R. (2007). Technische Maatjes bij Dyslexie. Compenserende en dispenserende hulpmiddelen. ‘s-Hertogenbosch: Masterplan Dyslexie.

Verhoeven, L., Bronkhorst, J., Hoffs, J., & Paus, H. (1998). Programma ICT-Nederlands primair onderwijs: Actieplan voor informatie- en communicatietechnologie binnen interactief taalonderwijs. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Verhoeven, L., Wentink, H., Bronkhorst, J., & Biemond, H. (2003). Meerwaarde van ict-middelen bij de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en dyslexie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.