Bijdragen aan bundels

 

Aarnoutse, C. (2000). Planning van onderwijs op schoolniveau. (pp 1-32). Alphen aan de Rijn: Samsom.

Aarnoutse, C. (2000). Samen taal begrijpen. Een discussie over samenwerkend leren in onderwijs en opleiding. (pp 89-112). Groningen: Wolters-Noordhoff.

Bronkhorst, J. (2006). De wortels van het nieuwe leren. In: T.J. Brouwer. (red.), Bevlogen onderwijs. JSW boek 33. (pp 1-23). Baarn: Bekadidact.

Damhuis, R. (2000). A Different Teacher Role in Language Arts Education: Interaction in a Small Circle With Teacher. (pp 243-264). Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Ass.

Gijsel, M., Peters, S., Droop, M., Biemond, H., & Verhoeven, L. (2008). De relatie tussen onderzoek en praktijk in de Taallijn VVE. In S. Rutten, & A.L. van der Vegt. (red). Gelijk en ongelijk in het onderwijs. Beschouwingen bij het afscheid van Jo Kloprogge als directeur van Sardes. (pp. 89- 95). Utrecht: Sardes.

Jansen, C., Damhuis, R., & Blauw, A. de. (2006). Kunnen leidsters en leerkrachten hun interactievaardigheden veranderen? In T. Koole, J. Nortier, & B. Tahitu (eds.), Artikelen van de Vijfde Sociolinguïstische Conferentie. (pp. 267-280). Delft: Eburon.

Lodewijks, H., & Sanden, J. van der. (1999). Op de student gericht. Een bundel opstellen over leren en studeren, opgedragen aan Prof. Dr. Len. F.W. de Klerk. (pp. 143-156). Tilburg: University Press.

Peeters, M., Verhoeven, L., Balkom, H. van., & Moor, J. de. (2008). Beginnende geletterdheid bij kinderen met cerebrale parese. In H. van Balkom, & J. Knoops. (eds.), In-com-clusie: Inclusie door communicatieontwikkeling en –ondersteuning. (pp. 207- 250). Leuven/ Voorburg: Acco.

Schaufeli, A., & Droop, M. (2008). Werken met een kennisbasis voor Nederlands en diversiteit. In S. van Hooren, & A. Mottart. (red), 22e Conferentie Het Schoolvak Nederlands. (pp.214-219). Gent: Academia Press.

Severing, R., & Verhoeven, L. (2001). Bilingual development in Papiamento and Dutch. (pp. 255-276). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Stoep, J., Bakker, J., & Verhoeven, L. (2002). Parental and teacher commitment to emergent literacy development. In L. Verhoeven, C. Elbro, & P. Reitsma. (eds.), Precursors of functional literacy. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Verhoeven, L. (2001). Development of narrative production in a multilingual context. (pp. 1-14). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Verhoeven, L. (2001). Literacy and motivation: Bridging cognitive and sociocultural viewpoints. (pp. 1-21). Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass.

Verhoeven, L., & Kinzer, C. (2008). Facilitating literacy education through technology. In C. Kinzer, & L. Verhoeven. (eds.), Interactive literacy education. (pp. 1-12). Mahwah (CA): Lawrence Erlbaum.

Verhoeven, L., & Vermeer, A. (2008). Cognitive predictors of children’s first and second language proficiency. In E. Lieven, J. Chuo, N. Budwig, S. Ervin-Tripp, K. Nakamura & S. Ozcaliskan. (eds.), Cross-linguistic approaches to the psychology of language. (pp. 481-492). New York: Routledge.

Verhoeven, L., Segers, E., Bronkhorst, J., & Boves, L. (2006). Toward interactive literacy education in the Netherlands. In M.C. McKenna, L.D. Labbo, R.D. Kieffer, & D. Reinking. (eds.), International handbook of literacy and technology. (pp. 41-53). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Verhoeven, L. (2010). Language development and reading disabilities. In A. McGill-Franzen, & R.L. Allington. (eds.), Handbook of reading disability research. (pp. 36-44). New York: Routledge.